26 nov 2013

Studie: Sociale voorzieningen en armoedeval

0 Reacties

ArmoedevalOp dinsdag 26 november 2013 stelde Libera! in Brussel een beleidsstudie voor rond het verband tussen de armoedeval en de inflatie aan inkomensgerelateerde sociale voorzieningen.

In deze paper maken de auteurs Boudewijn Bouckaert en Alain Boone duidelijk hoe inkomensgerelateerde regelingen (IGR’s) op de diverse beleidsniveaus binnen Vlaanderen en België in aantal (blijven) toenemen en hoe deze inflatie aan IGR’s bijdraagt aan de instandhouding en zelfs groei van de werkloosheids- en armoedeval.

De studie werkt hiertoe verschillende oplossingen uit met als centrale doelstelling enerzijds de ‘uitstroom’ vanuit de inactiviteit naar de arbeidsmarkt te versterken en anderzijds de ‘doorstroom’ binnen de arbeidsmarkt te bevorderen.

De studie kan via deze link integraal nagelezen worden.
De “executive summary” van deze beleidspaper vindt u hier.
De slides van de paperpresentatie vindt u hier.

[begin]