Artikel: Hardnekkigheidsval

Naarmate de pandemie aanhoudt en het virus muteert, blijkt de superioriteit van de democratie boven de autocratie. Autoritaire regimes organiseren voor zichzelf een hardnekkigheidsval. Omdat het regime niet zonder gezichtsverlies van beleid kan veranderen, neigt het naar koppig voortdoen. (Artikel door professor Marc De Vos, oprichter Itinera Institute en laureaat Prijs voor de Vrijheid 2019,.. lees meer →

Artikel: Politiek is geen modeproduct

De klassieke politieke partijen zijn niet ingehaald door de geschiedenis: ze hebben zichzelf verloochend. (Artikel door professor Marc De Vos, oprichter Itinera Institute en laureaat Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals oorspronkelijk gepubliceerd in Trends van 12 mei 2022.) Voorspellen de rampzalige opiniepeilingen en ledenbestanden het einde van de klassieke politieke partijen? Ik twijfel. Binnen.. lees meer →

Artikel: De steeds grotere rol van private rechters bij internationale geschillen

Bij grote investeringsprojecten is het van groot belang voor investeerders om te weten dat er een procedure bestaat om geschillen op te lossen. Private scheidsgerechten of arbitragerechtbanken spelen daarbij een cruciale rol. Zonder hen zijn internationale handel of grootschalige grensoverschrijdende investeringen nauwelijks denkbaar. (Dit artikel van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe, hoofdredacteur van BrusselsReport, verscheen oorspronkelijk op.. lees meer →

Artikel: De schande van 1 mei

De virtuele realiteit waarin het politieke discours zich in ons land afspeelt, wordt steeds gevaarlijker. 1 mei was meer dan een maat voor niets: het was een schande. (Artikel door professor Marc De Vos, oprichter Itinera Institute en laureaat Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals oorspronkelijk gepubliceerd in Trends van 5 mei 2022.) Het is.. lees meer →

Artikel: Stop de inflatie

“De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven” – Mark Twain. (Artikel door Peter De Keyzer, managing partner van Growth Inc. en laureaat van de Prijs voor de Vrijheid 2014, zoals gepubliceerd op 28 april 2022 op “Made In”.) Voor sommigen is het allicht een verre herinnering, voor heel wat anderen een nieuw fenomeen: inflatie… lees meer →

Artikel: Dwangarbeid in China

Terwijl de Westerse relatie met Rusland op een absoluut dieptepunt staat door de ravage die Poetin aanricht in Oekraïne, wordt ook de verhouding met China steeds moeizamer. Eén van de redenen is de sterk toegenomen Westerse gevoeligheid voor praktijken in de Chinese provincie Xinjiang, waar ‘arbitraire gevangenschap op grote schaal en het systematische gebruik van.. lees meer →

Artikel: Begrotingen zijn barometers van bestuur

Wij besturen ons de afgrond in. De constellatie van regeringen die ons land bestuurt, is een oefening in budgettaire lichtzinnigheid. (Artikel door professor Marc De Vos, oprichter Itinera Institute en laureaat Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals oorspronkelijk gepubliceerd in Trends van 28 april 2022.) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat België in 2027.. lees meer →

Artikel: Crisis in chipindustrie is nog niet voorbij

Zowel de Coronacrisis als de oorlog in Oekraïne zorgden voor een tekort aan chips – oftewel halfgeleiders. In een steeds digitalere wereld worden die alsmaar belangrijker. De blijvende problemen met toeleveringsketens hebben grote impact, zeker ook gezien het totalitaire “zero Covid” beleid in China. (Dit artikel van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe, hoofdredacteur van BrusselsReport, verscheen oorspronkelijk.. lees meer →

Artikel: Reality-check is hard nodig

Oekraïne-oorlog sloopt de heilige huisjes van de energiepolitiek. (Dit artikel van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe, hoofdredacteur van BrusselsReport, verscheen oorspronkelijk op 24 april 2022 op de website OpinieZ.) De inflatie was al volop gaande door het ECB-beleid en wordt nu extra aangewakkerd door corona, dat de toeleveringsketens uit China blijft teisteren, en de sancties tegen Rusland… lees meer →

Artikel: China verkiest Rusland

Laten we geen illusies koesteren over wat er in Oekraïne echt op het spel staat. (Artikel door professor Marc De Vos, oprichter Itinera Institute en laureaat Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals oorspronkelijk gepubliceerd in Trends van 21 april 2022.) Toen ik enkele weken geleden China wegzette als een objectieve bondgenoot van Rusland na de.. lees meer →