Fellows

Filip Smeets

Foto_Libera! Filip SmeetsFilip Smeets behaalde zijn Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel is hij werkzaam in de bewakingssector bij het Zweedse bedrijf Securitas als Assistant Branch Manager, verantwoordelijk voor de petrochemische sector in de Antwerpse Haven.

Daarnaast is hij instructeur aan de opleidingsinstelling Securitas Training voor zowel het uitvoerend als het leidinggevend personeel. Verder is hij voorzitter van de Criminologists Association for Private Security waarin universiteiten en private veiligheidsondernemingen kennis uitwisselen.

Verder zetelt hij in de adviesraad voor de opleiding Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Politiek is hij actief als bestuurslid van de Open VLD voor het district Antwerpen.

Kristof Willekens

Kristof Willekens studeerde rechten aan de FUNDP in Namen en aan de K.U. Leuven. Tijdens zijn studentenjaren in Leuven was hij bestuurslid en politiek secretaris van het LVSV Leuven. Hij is tevens voorzitter geweest van de Mises Youth Club in Brussel.

Hij startte zijn loopbaan als tax consultant bij Deloitte. Daarna ging hij aan de slag als juridisch adviseur op de studiedienst van UNIZO. Voor UNIZO schreef hij onder andere de vernieuwende dossiers “Een Efficiënte Overheid als Motor voor Welvaart en Welzijn” en “Administratieve Vereenvoudiging, de Aanhouder Wint.” Sinds 1 januari 2012 is hij als fiscaal adviseur werkzaam op de studiedienst van UNIZO.

Hij laat zich graag inspireren door eminente academici als Hendrik Vuye, Wim Moesen, Joep Konings, Lode Vereeck en Boudewijn Bouckaert, en is een aanhanger van de aanbod-economie (supply-side economics). Verder ijvert hij voor een rationale benadering van politieke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij steeds aandacht wordt gegeven aan de verborgen kosten of opbrengsten.

Kathy Galloy

IMG_7451Kathy Galloy studeerde politieke wetenschappen en volmaakt momenteel haar MSc in Vergelijkende en Internationale Politiek aan de KU Leuven.

Tijdens haar studies was ze o.a. nationaal voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en lokaal coördinator van de European Students For Liberty (ESFL). Zij was tevens lid van het Jeugdparlement en liep enige tijd stage bij de denktank Open Europe in Brussel, iets wat haar heeft geïnspireerd tot het thesisonderwerp “Standpunten van Eurosceptische denktanks over een Brexit”.

Ze interesseert en engageert zich sterk in het maatschappelijk debat en blijft achter de schermen van de politiek aan de slag in public affairs.

Gilles Verstraeten

Gilles Verstraeten Libera FellowGilles Verstraeten studeerde rechten aan de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. Na een stage bij de eurokritische denktank Open Europe werd hij in 2014 parlementair medewerker van Brits conservatief Europees Parlementslid Daniel Hannan. In deze functie volgde hij het Schots onafhankelijkheidsreferendum in 2014, de Britse general election van 2015 en het Brexit-referendum van 2016.

Tijdens zijn studententijd was hij actief in het Liberaal Vlaams Studentenverbond, o.a. als voorzitter van de Leuvense afdeling, en was hij Regionaal Directeur bij European Students for Liberty. Uit interesse voor het politieke proces nam hij ook meermaals deel aan parlementaire simulaties als Vlaams Jeugd Parlement en JeugdParlementJeunesse.

Gilles werkt momenteel in het Brussels Parlement. Hij heeft een specifieke interesse voor de grote institutionele vraagstukken van onze tijd, zoals de toekomst van de Belgische Staat en van de Europese Unie.

Veerle Pashley

PashleyDrs. Veerle Pashley is Master in de Criminologie en Bachelor in de Onderwijswetenschappen. Ze werkt als assistent aan de Universiteit Gent en doet een doctoraat over private veiligheidsdiensten en “corporate military ethics” aan de UGent, de Vrije Universiteit Brussel en de Koninklijke Militaire School.

Zij zetelt in de raad van bestuur van het Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) en de Criminologist Association of Private Security (CAPS). Verder is zij redactrice van het tijdschrift “Cahiers Inlichtingenstudies – Cahiers d’études de Renseignement – Journal of Intelligence Studies”.