Fellows

Kathy Galloy

IMG_7451Kathy Galloy studeerde politieke wetenschappen en volmaakt momenteel haar MSc in Vergelijkende en Internationale Politiek aan de KU Leuven.

Tijdens haar studies was ze o.a. nationaal voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en lokaal coördinator van de European Students For Liberty (ESFL). Zij was tevens lid van het Jeugdparlement en liep enige tijd stage bij de denktank Open Europe in Brussel, iets wat haar heeft geïnspireerd tot het thesisonderwerp “Standpunten van Eurosceptische denktanks over een Brexit”.

Ze interesseert en engageert zich sterk in het maatschappelijk debat en blijft achter de schermen van de politiek aan de slag in public affairs.

Veerle Pashley

PashleyDrs. Veerle Pashley is Master in de Criminologie en Bachelor in de Onderwijswetenschappen. Ze werkt als assistent aan de Universiteit Gent en doet een doctoraat over private veiligheidsdiensten en “corporate military ethics” aan de UGent, de Vrije Universiteit Brussel en de Koninklijke Militaire School.

Zij zetelt in de raad van bestuur van het Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) en de Criminologist Association of Private Security (CAPS). Verder is zij redactrice van het tijdschrift “Cahiers Inlichtingenstudies – Cahiers d’études de Renseignement – Journal of Intelligence Studies”.