Academische raad

Boudewijn Bouckaert, voorzitter van de Academische Raad

Boudewijn Bouckaert studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent.

In de jaren 1980 richtte hij samen met andere liberale academici de denktank Ludwig von Mises Instituut op die verscheidene publicaties, o.a. over het nog steeds actuele pensioenprobleem, uitbracht.

In 1992 richtte hij bij de omvorming van de PVV tot VLD de klassiek-liberale denktank Nova Civitas op. In 2006 lag hij mee aan de basis van de oprichting van de nieuwe rechts-liberale denktank Cassandra.

Tussen 2009 en 2014 zetelde Boudewijn Bouckaert in het Vlaams Parlement waar hij voorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen was.

Op academisch vlak ontwikkelde Boudewijn Bouckaert aan de rechtsfaculteit van Gent de discipline van de rechtseconomie waaruit het Erasmus Mundus-project European Master in Law and Economics groeide.

In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges in het buitenland, o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics.

Tussen 2000 en 2008 was hij Lid van de Hoge raad voor de Justitie, en tussen 2001 en 2004 was hij de voorzitter van de Vlaamse Commissie van de Ruimtelijke Ordening. Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

In 2014 werd hij benoemd als lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC) en van de Universiteit Gent. Boudewijn Bouckaert is lid van de Mont Pélérin Society.

Matthias Storme, lid van de Academische Raad

Matthias Storme is advocaat aan de balie van Brussel, gespecialiseerd in grondwettelijke zaken, en professor rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen.

Professor Storme studeerde aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Yale en Bologna, en aan het Max Planck Instituut in Hamburg. Hij is doctor in de rechten en master in de filosofie. Hij is ook hoofdredacteur van de European Review of Private Law.

Tussen 1996 en 2004 was Matthias Storme voorzitter van het Verbond van Vlaamse Academici en tussen 1996 en 2000 voorzitter van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. Professor Storme was ook lange tijd ondervoorzitter van de N-VA.

Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw en lid van de denkgroep In De Warande. In 2005 was hij laureaat van de Prijs voor de Vrijheid. Sinds 2014 zetelt hij in verschillende raden van bestuur waaronder die van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC).

Matthias Storme is lid van de Vanenburg Society. 

Frank Van Dun, lid van de Academische Raad

Frank Van Dun studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent en behaalde daar een doctoraat in de rechten, een licentiaat in de filosofie en een aggregaat voor het hoger onderwijs. Als professor rechtsfilosofie was hij verbonden aan de Universiteit Gent waar hij deel uitmaakt van de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht.

Tussen 1986 en 2005 was hij ook hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit Maastricht. Hij is eveneens verbonden aan het Amerikaanse Ludwig von Mises Institute en het Belgische Murray Rothbard Instituut.

Professor Van Dun publiceert geregeld artikelen over natuurrecht in internationale vakbladen zoals The Freeman, de Review of Austrian Economics, de Journal of Libertarian Studies, de Libertarian Papers en de Journal des Economistes et des Etudes Humains. Hij is auteur van het boek “Het Fundamenteel Rechtsbeginsel” over de oorsprong en de grondslagen van het recht.

Frank Van Dun is lid van de Mont Pélérin Society en de Property and Freedom Society. 

Marc Cools, lid van de Academische Raad

Marc Cools is naast doctor in de criminologische wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) ook houder van een hoger diploma Bedrijfseconomie (IPO Management School).

Verder heeft hij een certificaat International Management in the Telecommunications Industry (London Business School) en een getuigschrift als Certified Fraud Examiner (Association of Certified Fraud Examiners), en is hij erkend als Registered Forensic Auditor door het Instituut voor Forensische Auditoren.

Hij startte zijn loopbaan in de bewakingssector als verantwoordelijke voor de computerbeveiliging bij Bell Telephone ITT, werd vervolgens security manager bij Alcatel-Bell, bestuurder en algemeen directeur van Shield en later afgevaardigd bestuurder en bestuurder bij Faceo Security & Prevention. Momenteel is hij zaakvoerder van Forensic Advice & International Research en bestuurder bij Securitas Training en het Kriminologisch Genootschap Brussel.

Marc Cools is professor criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel en professor strafrecht en criminologie aan de Universiteit Gent. Als Visiting Professor is hij verbonden aan de Universiteit Nyenrode en aan het Specialist Course on Security Management van de Universiteit van Belgrado.

Professor Cools is lid van de Mont Pelerin Society, het Murray Rothbard Instituut in Antwerpen en de Cercle Frédéric Bastiat in Parijs. Tevens was hij voorzitter van de Antwerpse afdeling van Nova Civitas.

In het verleden was hij docent aan het Politieopleidingscentrum Antwerpen en aan de School voor Criminologie en Criminalistiek. Als expert was hij verbonden aan het kabinet van minister van justitie Marc Verwilghen. 

Geert Wittemans, lid van de Academische Raad

Geert Wittemans is academisch geschoold als wiskundig economist en werd na zijn studies actief op vlak van statistische ondersteuning binnen de verzekeringssector met oog op risicobeheer. Later zal hij zich ook op fiscaal vlak weten te ontplooien, zowel binnen overheidsadministratie(s) als binnen het fiscale verzet.

Ondertussen is hij meer dan voltijds docent fiscaal recht in het hoger onderwijs, met bijzondere aandacht voor (kwantitatieve) internationale fiscaliteit. Hij doceert fiscaliteit aan de Katholieke Hogeschool Limburg in Diepenbeek en aan de Internationale Hogeschool Groep-T in Leuven.

Geert Wittemans heeft politieke ervaring als coördinator binnen Vivant. Hij was tevens als specialist fiscaliteit verbonden aan de denktank Cassandra. 

Frans Crols, lid van de Academische Raad

Frans Crols is licentiaat in de economie (Universiteit Antwerpen).

Na drie jaar in Zaïre als leraar gewerkt te hebben, ging hij als kaderlid aan de slag bij de Compagnie Maritime Belge en het Agence Maritime Internationale in Kinshasa, Matadi en Lubumbashi.

Al gauw ontdekte hij zijn voorliefde voor de journalistiek. In Zaïre werd hij vrij correspondent voor Gazet van Antwerpen. Later zou hij ook zes jaar lang als redacteur economie aan die krant verbonden zijn.

In 1977 stond Frans mee aan de wieg van het tijdschrift Trends, waarvan hij ook twintig jaar lang hoofdredacteur was. Frans Crols is vandaag nog steeds actief binnen Trends als voorzitter van de adviesraad.

Verder werkt hij momenteel ook nog als zelfstandig journalist en publicist, en schrijft hij geregeld voor Trends, Tertio, ’t Pallieterke en Doorbraak. Hij is tevens lid van de denkgroep In De Warande.