Adviesraad

Jan Jambon

Jan Jambon, geboren in 1960, is een Vlaams zakenman en politicus voor de N-VA.

Sinds 2019 is Jan Minister-President van Vlaanderen. Voordien was hij minister van binnenlandse zaken en vice-premier in de regering Michel-I, fractieleider van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, burgemeester en schepen voor financiën in Brasschaat en lid van het partijbestuur.

Voor zijn intrede in de politiek in 2006 was Jan actief in de zakenwereld bij o.a. IBM, SD Worx, Bank Card Company, Creyfs en de VUM. Als zakenman was hij jarenlang ook betrokken binnen VOKA en de Vlaamse Managementassociatie.

Jan is lid van de Vlaamse denkgroepen “In de Warande” en “Res Publica”. Lange tijd was hij voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en secretaris van de Vlaamse Volksbeweging.

Lode Vereeck

Lode Vereeck, geboren in 1965, behaalde in 1993 zijn doctoraatstitel in de economische wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Tussen 1987 en 2019 doceerde hij macro-economie en rechtseconomie aan de universiteiten van Antwerpen, Maastricht, Hasselt en Buenos Aires.

Van 2009 tot 2014 zetelde hij in het Vlaams Parlement en was hij daar fractieleider van de LDD. Even was hij ook voorzitter van LDD dat hij toen liet omdopen naar Libertair, Direct en Democratisch, en daarmee vooral de ideologische basis van de partij wenste te versterken.

Lode heeft interesse voor efficiënt en effectief overheidsbeleid en kwalitatieve regelgeving en vertrekt hierbij vanuit een emancipatorische mensvisie.

Van 2014 tot 2019 zetelde hij in de senaat voor Open Vld. Sinds 2021 is hij werkzaam als onafhankelijk expert voor het Europees Parlement.

Matthias Storme

Matthias Storme is advocaat aan de balie van Brussel, gespecialiseerd in grondwettelijke zaken, en professor rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen.

Professor Storme studeerde aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Yale en Bologna, en aan het Max Planck Instituut in Hamburg. Hij is doctor in de rechten en master in de filosofie. Hij is ook hoofdredacteur van de European Review of Private Law.

Tussen 1996 en 2004 was Matthias Storme voorzitter van het Verbond van Vlaamse Academici en tussen 1996 en 2000 voorzitter van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. Professor Storme was ook lange tijd ondervoorzitter van de N-VA.

Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw en lid van de denkgroep In De Warande. In 2005 was hij laureaat van de Prijs voor de Vrijheid. Sinds 2014 zetelt hij in verschillende raden van bestuur waaronder die van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC).

Matthias Storme is lid van de Vanenburg Society. 

Frank Van Dun

Frank Van Dun studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent en behaalde daar een doctoraat in de rechten, een licentiaat in de filosofie en een aggregaat voor het hoger onderwijs. Als professor rechtsfilosofie was hij verbonden aan de Universiteit Gent waar hij deel uitmaakt van de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht.

Tussen 1986 en 2005 was hij ook hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit Maastricht. Hij is eveneens verbonden aan het Amerikaanse Ludwig von Mises Institute en het Belgische Murray Rothbard Instituut.

Professor Van Dun publiceert geregeld artikelen over natuurrecht in internationale vakbladen zoals The Freeman, de Review of Austrian Economics, de Journal of Libertarian Studies, de Libertarian Papers en de Journal des Economistes et des Etudes Humains. Hij is auteur van het boek “Het Fundamenteel Rechtsbeginsel” over de oorsprong en de grondslagen van het recht.

Frank Van Dun is lid van de Mont Pélérin Society en de Property and Freedom Society. 

Frans Crols

Frans Crols is licentiaat in de economie (Universiteit Antwerpen).

Na drie jaar in Zaïre als leraar gewerkt te hebben, ging hij als kaderlid aan de slag bij de Compagnie Maritime Belge en het Agence Maritime Internationale in Kinshasa, Matadi en Lubumbashi.

Al gauw ontdekte hij zijn voorliefde voor de journalistiek. In Zaïre werd hij vrij correspondent voor Gazet van Antwerpen. Later zou hij ook zes jaar lang als redacteur economie aan die krant verbonden zijn.

In 1977 stond Frans mee aan de wieg van het tijdschrift Trends, waarvan hij ook twintig jaar lang hoofdredacteur was. Frans Crols is vandaag nog steeds actief binnen Trends als voorzitter van de adviesraad.

Verder werkt hij momenteel ook nog als zelfstandig journalist en publicist, en schrijft hij geregeld voor Trends, Tertio, ’t Pallieterke en Doorbraak. Hij is tevens lid van de denkgroep In De Warande.