Beschermcomité

Patricia Ceysens

Patricia Ceysens werd geboren in 1965, woont in Leuven en is licentiaat in de rechten. Sinds 2014 zetelt zij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is zij professioneel actief als zelfstandig onderneemster.

Patricia was ondervoorzitster van Open Vld, Vlaams Volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Commissie Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie. Twee maal was Patricia Vlaams minister van Economie – van 10 juni 2003 tot 21 juli 2004 en van 10 oktober 2007 tot 12 juli 2009 – en van 2004 tot 2007 vervulde zij de taak van VLD-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

Patricia’s politieke en sociale interesses liggen in economie en tewerkstelling, creativiteit en innovatie, de combinatie van gezin en werk, e-government, de informatiesamenleving en de digitale kloof, en tenslotte de versterking van de marktwerking in de zorg.

Lode Vereeck

Lode Vereeck, geboren in 1965, zag het levenslicht in Deurne (Antwerpen), woont momenteel in Diepenbeek en heeft in 1993 zijn doctoraatstitel in de economische wetenschappen behaald aan de Universiteit van Maastricht, waar hij ook zelf rechtseconomie doceerde.

Sinds 1994 is Lode hoofddocent economie aan de Universiteit Hasselt. Tussen 2009 en 2014 zetelde hij in het Vlaams Parlement en was hij daar fractieleider van de LDD. Even was hij ook voorzitter van LDD dat hij toen liet omdopen naar Libertair, Direct en Democratisch, en daarmee vooral de ideologische basis van de partij wenste te versterken.

Lode heeft interesse voor efficiënt en effectief overheidsbeleid en kwalitatieve regelgeving en vertrekt hierbij vanuit een emancipatorische mensvisie. Sinds 2014 zetelt hij in de senaat voor Open Vld.

Jan Jambon

Jan Jambon, geboren in 1960, is een Vlaams zakenman en politicus voor de N-VA.

Jan is minister van binnenlandse zaken en vice-premier in de regering Michel-I. Voorheen was hij fractieleider van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, burgemeester en schepen voor financiën in Brasschaat en lid van het partijbestuur.

Voor zijn intrede in de politiek in 2006 was Jan actief in de zakenwereld bij o.a. IBM, SD Worx, Bank Card Company, Creyfs en de VUM. Als zakenman was hij jarenlang ook betrokken binnen VOKA en de Vlaamse Managementassociatie.

Jan is lid van de Vlaamse denkgroepen “In de Warande” en “Res Publica”. Lange tijd was hij voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en secretaris van de Vlaamse Volksbeweging.