Raad van bestuur

Vincent De Roeck, voorzitter

Vincent De Roeck is zelfstandig bedrijfsleider en ondernemer.

Hij studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de universiteiten van Namen en Leuven. Dit laatste met een specialisatie in Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politiek.

Tijdens zijn studies was hij actief als nationaal ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), voorzitter van de European Young Conservatives en studentenvertegenwoordiger.

Hij werkte veelvuldig samen met allerhande denktanks, o.a. in het kader van het Liberty Seminar aan de K.U. Leuven, en bracht menige zomer door in de Verenigde Staten om zich daar aan het Institute for Humane Studies, de Foundation for Economic Education, het Institute for Economic Studies en het Ludwig von Mises Institute verder te verdiepen in de politieke economie.

Hij volgde tevens korte economische opleidingen aan de Vrije Universiteit van Tbilisi, de Paul Cézanne Universiteit van Aix-Marseille en de Economische Universiteit van Praag. In 2010 maakte hij in Washington D.C. met succes het “Think Tank MBA”-programma af van de Atlas Economic Research Foundation en de Heritage Foundation.

Sinds 2012 is hij professioneel actief als bestuurder van vennootschappen. Daarvoor was hij o.a. beleidsadviseur bij de Europese beweging Libertas, fractiemedewerker in het Europees Parlement voor de ECR-groep en programmadirecteur van de pan-Europese politieke partij AECR.

Vincent De Roeck is lid van de Property and Freedom Society.

Pieter Cleppe, ondervoorzitter

Pieter Cleppe is hoofdredacteur van BrusselsReport.eu, een website die zich richt op de Europese politiek. Hij is ook verbonden aan de Amerikaanse denktank Property Rights Alliance. Als beleidsanalist specialiseert hij zich in EU-beleid.

Tussen 2008 en 2020 vertegenwoordigde hij de onafhankelijke Britse denktank Open Europe in Brussel, waarvoor hij in 2012 ook een kantoor in Berlijn mee hielp oprichten. Hij geeft regelmatig commentaar over Europees beleid in de internationale media en werd ook uitgenodigd als expert op hoorzittingen in verschillende parlementen, waaronder het Britse House of Commons en House of Lords, de Duitse Bundestag, het Europees Parlement, het Vlaams Parlement en het Benelux-Parlement.

Hij studeerde rechten en rechtseconomie aan de universiteiten van Leuven, Hamburg, Bologna en Wenen. Voordien was hij actief als Belgisch kabinetsadviseur en advocaat. Ook stond hij in 2006 aan de wieg van de eerste professionele Belgische beleidsdenktank: het Itinera Instituut.

In 2020 werd hij opgenomen in de “top 40 EU influencers”-lijst van ZN Consulting.

David Neyskens, secretaris
Kristof Willekens, penningmeester

Kristof Willekens is expert fiscaliteit, onafhankelijk adviseur public affairs en ondernemerszaken, en praktijkassistent aan de UHasselt.

Hij studeerde rechten aan de FUNDP in Namen en aan de K.U. Leuven. Tijdens zijn studentenjaren in Leuven was hij bestuurslid en politiek secretaris van het LVSV Leuven. Hij was ook jongerenvoorzitter van het Ludwig von Mises Instituut in Brussel.

Hij startte zijn loopbaan als tax consultant bij Deloitte. Daarna ging hij aan de slag op de studiedienst van UNIZO, eerst als juridisch adviseur en later als fiscaal adviseur. Voor UNIZO schreef hij onder andere de vernieuwende dossiers “Een Efficiënte Overheid als Motor voor Welvaart en Welzijn” en “Administratieve Vereenvoudiging, de Aanhouder Wint.” Sinds juli 2018 is hij werkzaam als freelancer.

Hij laat zich graag inspireren door eminente academici als Hendrik Vuye, Wim Moesen, Joep Konings, Lode Vereeck en Boudewijn Bouckaert, en is een aanhanger van de aanbod-economie (supply-side economics). Verder ijvert hij voor een rationale benadering van politieke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij steeds aandacht wordt gegeven aan de verborgen kosten of opbrengsten.

Jan-Felix Nedee, bestuurder
Luc Rochtus, bestuurder