Raad van bestuur

Boudewijn Bouckaert, voorzitter

Boudewijn Bouckaert studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent.

In de jaren 1980 richtte hij samen met andere liberale academici de denktank Ludwig von Mises Instituut op die verscheidene publicaties, o.a. over het nog steeds actuele pensioenprobleem, uitbracht.

In 1992 richtte hij bij de omvorming van de PVV tot VLD de klassiek-liberale denktank Nova Civitas op. In 2006 lag hij mee aan de basis van de oprichting van de nieuwe rechts-liberale denktank Cassandra.

Tussen 2009 en 2014 zetelde Boudewijn Bouckaert in het Vlaams Parlement waar hij voorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen was.

Op academisch vlak ontwikkelde Boudewijn Bouckaert aan de rechtsfaculteit van Gent de discipline van de rechtseconomie waaruit het Erasmus Mundus-project European Master in Law and Economics groeide.

In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges in het buitenland, o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics. Tussen 2000 en 2008 was hij Lid van de Hoge raad voor de Justitie, en tussen 2001 en 2004 was hij de voorzitter van de Vlaamse Commissie van de Ruimtelijke Ordening.

Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Van 2014 tot 2018 was hij lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC).

Boudewijn Bouckaert is lid van de Mont Pélérin Society.

Vincent De Roeck, ondervoorzitter en plaatsvervangend secretaris

Vincent De Roeck 5Vincent De Roeck studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de universiteiten van Namen en Leuven. Dit laatste met een specialisatie in Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politiek.

Tijdens zijn studies was hij actief als nationaal ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), voorzitter van de European Young Conservatives en studentenvertegenwoordiger.

Hij werkte veelvuldig samen met allerhande denktanks, o.a. in het kader van het Liberty Seminar aan de K.U. Leuven, en bracht menige zomer door in de Verenigde Staten om zich daar aan het Institute for Humane Studies, de Foundation for Economic Education, het Institute for Economic Studies en het Ludwig von Mises Institute verder te verdiepen in de politieke economie.

Hij volgde tevens economische opleidingen aan de Vrije Universiteit van Tbilisi, de Paul Cézanne Universiteit van Aix-Marseille en de Economische Universiteit van Praag. In 2010 maakte hij met succes het “Think Tank MBA”-programma af van de Atlas Economic Research Foundation en de Heritage Foundation in Washington.

Sinds 2012 is hij professioneel actief als zelfstandig bedrijfsleider in de logistieke dienstverlening. Daarvoor was hij o.a. beleidsadviseur bij de Europese beweging Libertas, fractiemedewerker in het Europees Parlement voor de ECR-groep en programmadirecteur van de pan-Europese politieke partij AECR.

Vincent De Roeck is lid van de Property and Freedom Society.

Kristof Willekens, penningmeester

Kristof Willekens studeerde rechten aan de FUNDP in Namen en aan de K.U. Leuven. Tijdens zijn studentenjaren in Leuven was hij bestuurslid en politiek secretaris van het LVSV Leuven. Hij is tevens voorzitter geweest van de Mises Youth Club in Brussel.

Hij startte zijn loopbaan als tax consultant bij Deloitte. Daarna ging hij aan de slag op de studiedienst van UNIZO, eerst als juridisch adviseur en later als fiscaal adviseur. Voor UNIZO schreef hij onder andere de vernieuwende dossiers “Een Efficiënte Overheid als Motor voor Welvaart en Welzijn” en “Administratieve Vereenvoudiging, de Aanhouder Wint.” Sinds juli 2018 is hij werkzaam als freelancer.

Hij laat zich graag inspireren door eminente academici als Hendrik Vuye, Wim Moesen, Joep Konings, Lode Vereeck en Boudewijn Bouckaert, en is een aanhanger van de aanbod-economie (supply-side economics). Verder ijvert hij voor een rationale benadering van politieke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij steeds aandacht wordt gegeven aan de verborgen kosten of opbrengsten.

Jan-Felix Nedee, bestuurder
David Neyskens, bestuurder
Luc Rochtus, bestuurder
Pieter Cleppe, bestuurder