Raad van bestuur

Boudewijn Bouckaert, voorzitter

Boudewijn Bouckaert studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent.

In de jaren 1980 richtte hij samen met andere liberale academici de denktank Ludwig von Mises Instituut op die verscheidene publicaties, o.a. over het nog steeds actuele pensioenprobleem, uitbracht.

In 1992 richtte hij bij de omvorming van de PVV tot VLD de klassiek-liberale denktank Nova Civitas op. In 2006 lag hij mee aan de basis van de oprichting van de nieuwe rechts-liberale denktank Cassandra.

Tussen 2009 en 2014 zetelde Boudewijn Bouckaert in het Vlaams Parlement waar hij voorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen was.

Op academisch vlak ontwikkelde Boudewijn Bouckaert aan de rechtsfaculteit van Gent de discipline van de rechtseconomie waaruit het Erasmus Mundus-project European Master in Law and Economics groeide.

In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges in het buitenland, o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics. Tussen 2000 en 2008 was hij Lid van de Hoge raad voor de Justitie, en tussen 2001 en 2004 was hij de voorzitter van de Vlaamse Commissie van de Ruimtelijke Ordening.

Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Van 2014 tot 2018 was hij lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC).

Boudewijn Bouckaert is lid van de Mont Pélérin Society.

Marc Cools, ondervoorzitter

Marc Cools is naast doctor in de criminologische wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) ook houder van een hoger diploma Bedrijfseconomie (IPO Management School).

Verder heeft hij een certificaat International Management in the Telecommunications Industry (London Business School) en een getuigschrift als Certified Fraud Examiner (Association of Certified Fraud Examiners), en is hij erkend als Registered Forensic Auditor door het Instituut voor Forensische Auditoren.

Hij startte zijn loopbaan in de bewakingssector als verantwoordelijke voor de computerbeveiliging bij Bell Telephone ITT, werd vervolgens security manager bij Alcatel-Bell, bestuurder en algemeen directeur van Shield en later afgevaardigd bestuurder en bestuurder bij Faceo Security & Prevention. Momenteel is hij zaakvoerder van Forensic Advice & International Research en bestuurder bij Securitas Training en het Kriminologisch Genootschap Brussel.

Marc Cools is professor criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel en professor strafrecht en criminologie aan de Universiteit Gent. Als Visiting Professor is hij verbonden aan de Universiteit Nyenrode en aan het Specialist Course on Security Management van de Universiteit van Belgrado.

Professor Cools is lid van de Mont Pelerin Society, het Murray Rothbard Instituut in Antwerpen en de Cercle Frédéric Bastiat in Parijs. Tevens was hij voorzitter van de Antwerpse afdeling van Nova Civitas.

In het verleden was hij docent aan het Politieopleidingscentrum Antwerpen en aan de School voor Criminologie en Criminalistiek. Als expert was hij verbonden aan het kabinet van minister van justitie Marc Verwilghen. 

Filip Smeets, secretaris

Foto_Libera! Filip SmeetsFilip Smeets behaalde zijn Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel is hij werkzaam in de bewakingssector bij het Franse bedrijf SERIS Security als Area Manager. Hij is verantwoordelijk voor bewakingscontracten binnen de regio Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast is hij instructeur aan de opleidingsinstelling SERIS Academy voor zowel het uitvoerend als het leidinggevend personeel en gastspreker bij Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. Hij is voorzitter van CAPS (Criminologists Association for Private Security) waarin universiteiten en private veiligheidsondernemigen kennis uitwisselen. Verder zetelt hij in de adviesraad voor de opleiding Criminologische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Politiek is hij actief als bestuurslid van de Open VLD voor het district Antwerpen.

Kristof Willekens, penningmeester

Kristof Willekens studeerde rechten aan de FUNDP in Namen en aan de K.U. Leuven. Tijdens zijn studentenjaren in Leuven was hij bestuurslid en politiek secretaris van het LVSV Leuven. Hij is tevens voorzitter geweest van de Mises Youth Club in Brussel.

Hij startte zijn loopbaan als tax consultant bij Deloitte. Daarna ging hij aan de slag op de studiedienst van UNIZO, eerst als juridisch adviseur en later als fiscaal adviseur. Voor UNIZO schreef hij onder andere de vernieuwende dossiers “Een Efficiënte Overheid als Motor voor Welvaart en Welzijn” en “Administratieve Vereenvoudiging, de Aanhouder Wint.” Sinds juli 2018 is hij werkzaam als freelancer.

Hij laat zich graag inspireren door eminente academici als Hendrik Vuye, Wim Moesen, Joep Konings, Lode Vereeck en Boudewijn Bouckaert, en is een aanhanger van de aanbod-economie (supply-side economics). Verder ijvert hij voor een rationale benadering van politieke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij steeds aandacht wordt gegeven aan de verborgen kosten of opbrengsten.

Vincent De Roeck, bestuurder

Vincent De Roeck 5Vincent De Roeck studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de universiteiten van Namen en Leuven. Dit laatste met een specialisatie in Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politiek.

Tijdens zijn studies was hij actief als nationaal ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), voorzitter van de European Young Conservatives en studentenvertegenwoordiger.

Hij werkte veelvuldig samen met allerhande denktanks, o.a. in het kader van het Liberty Seminar aan de K.U. Leuven, en bracht menige zomer door in de Verenigde Staten om zich daar aan het Institute for Humane Studies, de Foundation for Economic Education, het Institute for Economic Studies en het Ludwig von Mises Institute verder te verdiepen in de politieke economie.

Hij volgde tevens economische opleidingen aan de Vrije Universiteit van Tbilisi, de Paul Cézanne Universiteit van Aix-Marseille en de Economische Universiteit van Praag. In 2010 maakte hij met succes het “Think Tank MBA”-programma af van de Atlas Economic Research Foundation en de Heritage Foundation in Washington.

Sinds 2012 is hij zelfstandig consultant en investeerder, o.a. als ondernemer in de logistieke dienstverlening. Daarvoor was hij o.a. beleidsadviseur bij de Europese beweging Libertas, fractiemedewerker in het Europees Parlement voor de ECR-groep en programmadirecteur van de pan-Europese politieke partij AECR.

Vincent De Roeck is lid van de Property and Freedom Society.

Jan-Felix Nedee, bestuurder
David Neyskens, bestuurder