Missie

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht, de individuele vrijheid, en de brede Westerse beschaving.

Libera! publiceert geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

Denktank Libera! maakt deel uit van internationale netwerken en werkt waar nodig samen met buitenlandse partners. Elk internationaal engagement staat altijd ten dienste van de binnenlandse werking, wat de finale focus en het actieterrein van de denktank blijft.