Geschiedenis

Libera! werd formeel opgericht in de lente van 2010.

De denktank Libera! vindt haar oorsprong in de brede veel oudere klassiek-liberale traditie van Vlaanderen. Van het onderzoekscentrum Ludwig von Mises Instituut in de jaren 1980 over de erudiete politieke club Nova Civitas van de jaren 1990 en 2000, tot meer recente denktankprojecten zoals Cassandra, heeft Vlaanderen altijd al een liberaal-conservatieve of klassiek-liberale intellectuele onderstroom gekend. Libera! wil deze erfenis in ere houden.

In 2010 werden Cassandra en Nova Civitas als afzonderlijke denktanks opgeheven en gingen ze op in Libera!. De nieuwe denktank zet vele oude liberale tradities voort zoals de jaarlijkse uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid, en blijft boven de partijgrenzen heen het politieke debat voeden.

Voorgeschiedenis

In 1994 werd in Brussel de denktank Nova Civitas vzw boven de doopvont gehouden. De denktank kwam tot stand vanuit het elan van de stichting van de VLD als nieuwe klassiek-liberale partij in Vlaanderen. Toch manifesteerde de denktank zich van meet af aan als partijpolitiek onafhankelijk. Dit kwam duidelijk tot uiting toen Nova Civitas kritiek uitte op de verregaande toegevingen die de VLD deed aan de Waalse socialisten in de regering Verhofstadt II.

De focus van de activiteiten van Nova Civitas lag bij de organisatie van politieke debatten. De debatten konden steeds rekenen op een stevige publieke belangstelling van tussen de 50 à 200 deelnemers. Eind jaren negentig werd naast de Gentse ook een Antwerpse afdeling opgericht met gelijkaardige activiteiten en later een Brusselse.

In 2002 startte Nova Civitas met het uitreiken van de Prijs voor de Vrijheid. Deze prijs werd elk jaar toegekend aan iemand die zich op het publieke forum verdienstelijk had gemaakt in de verdediging van de individuele vrijheid en dit zowel op het economische, intellectuele, ethische en culturele vlak.

In 2009 besloot het bestuur van Nova Civitas haar activiteitenradius te verbreden door meer nadruk te leggen op studies en publicaties. Ook werden nieuwe bestuurders en medewerkers aangetrokken. Om deze vernieuwing duidelijk vorm te geven werd een nieuwe vzw met een nieuwe naam, Libera!, opgericht en op de uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid aan oud-Eurocommissaris Frits Bolkestein in 2010 officieel voorgesteld. Cassandra, de onafhankelijke denkgroep die mee aan de wieg stond van Lijst Dedecker, sloot zich hierbij aan.