Essay: Corona!

NOOT. Addendum en definitieve versie. Het WWTT-tijdperk: waanzin, willekeur, terreur en tirannie. (Dit essay van prof.em. Frank van Dun, laureaat Prijs voor de Vrijheid 2013 en lid van de Libera!-adviesraad, werd op 12 april 2021 online gepubliceerd.) Dit addendum wordt toegevoegd bij de eerder uitgevoerde, en in december 2020 hier al gepubliceerde, literatuurstudie en beslaat.. lees meer →

Artikel: Hoe zullen de nieuwe Europese noodfondsen worden besteed?

Naar aanleiding van de coronacrisis beslisten de Europese staats- en regeringshoofden verleden zomer om een zogenaamd Europees “noodfonds” op te richten van wel 750 miljard euro. (Dit artikel van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe, hoofdredacteur van The Brussels Report, verscheen oorspronkelijk op 12 april 2021 op de website BusinessAM.) Voordien hadden ze al besloten tot nog een.. lees meer →

Artikel: E-gold bereidde de weg voor Bitcoin

De grote stijging in de prijs van “Bitcoin” leidt weer tot heel wat extra aandacht voor de zogenaamde cryptomunt. (Dit artikel van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe verscheen oorspronkelijk op 1 april 2021 op de financiële website Consul-Fund.) Zowat 10 jaar geleden hoorde ik voor het eerst van Bitcoin, en dit via Tuur Demeester, die als medewerker.. lees meer →

Artikel: Op frustraties alleen bouw je geen beter land

Het grootste risico van de affaire-El Kaouakibi is dat de geloofwaardigheid van heel wat goede initiatieven onterecht wordt besmeurd. (Artikel door Peter De Keyzer, hoofdeconoom van Growth Inc. en laureaat van de Prijs voor de Vrijheid 2014, zoals gepubliceerd in De Tijd van 7 april 2021.) Verbijstering. Ongeloof. Frustratie. Teleurstelling. Boosheid. Dat zijn mijn gevoelens.. lees meer →

Artikel: Loonnorm-virus

Als een virus vreet de perverse loonnormpraktijk aan de fundamenten van ons overlegmodel. De loonnorm maakt van sociaal overleg partijpolitiek en van partijpolitiek sociaal overleg. (Artikel door professor Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney, oprichter en bezieler van het Itinera Institute, en laureaat van de Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals.. lees meer →

Artikel: Het rolmodel valt uit haar rol

Het laatste woord is nog niet gezegd in de affaire-El Kaouakibi. (Dit artikel van Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert werd oorspronkelijk op 4 april 2021 gepubliceerd op de website Doorbraak.be.) Elke dag wordt er wel een nieuwe geldstroom ontdekt van belastinggeld dat welig stroomt via haar ‘sociale’ projecten naar haar intieme en minder intieme privéprojecten. De affaire.. lees meer →

Artikel: Kiezen of delen voor multinationals

Multinationale ondernemingen worden steeds meer speelballen in de nieuwe Koude Oorlog tussen Amerika en China. (Artikel door professor Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney, oprichter en bezieler van het Itinera Institute, en laureaat van de Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals oorspronkelijk gepubliceerd in Trends van 1 april 2021.) Wat een.. lees meer →

Artikel: België moet in allianties en in zichzelf investeren

Als een koude wind van deglobalisering en nationalisme door de wereldeconomie waait, blijft een kleine open economie als België maar beter bij de les. (Artikel door Peter De Keyzer, hoofdeconoom van Growth Inc. en laureaat van de Prijs voor de Vrijheid 2014, zoals gepubliceerd in De Tijd van 26 maart 2021.) Terwijl de Verenigde Staten.. lees meer →

Artikel: Vaccinprotectionisme

Een zoveelste own-goal van de Europese Commissie, die zo haar eigen falen wil maskeren. (Dit artikel van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe, hoofdredacteur van The Brussels Report, verscheen oorspronkelijk op 24 maart 2021 op de website BusinessAM.) Nu West-Europa getroffen wordt door een “derde golf” van de Covidpandemie, stelt de Europese Commissie voor om het bestaande exportrestrictiemechanisme.. lees meer →

Artikel: Europa op kruispunt van geschiedenis

De Europese Unie is een model voor een wereld die steeds minder bestaat. Ze verandert voor onze ogen in de antithese van haar oorspronkelijke idealen. (Artikel door professor Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney, oprichter en bezieler van het Itinera Institute, en laureaat van de Prijs voor de Vrijheid 2019, zoals.. lees meer →