10 nov 2022

Diner met Servais Verherstraeten: Quo vadis CD&V?

0 Comment

Denktank Libera! organiseerde op woensdagavond 9 november 2022 een dineravond in het RAS/Zuiderterras in Antwerpen rond de huidige positionering van CD&V. Aan de ene kant maakt de partij deel uit van de als links gepercipieerde Vivaldi-regering, aan de andere kant is er ook sympathie voor de oude kartelpartner N-VA.

De kersverse partijvoorzitter Sammy Mahdi zou normaal zijn kijk op de marsrichting van de partij, en de rol van de christendemocratie als ideologie vandaag, uit de doeken komen doen, maar vanwege persoonlijke familiale redenen diende hij zich te moeten verontschuldigen.

Met Servais Verherstraeten – fractieleider, al bijna 30 jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gewezen staatssecretaris – schoof CD&V echter wel een waardig plaatsvervanger naar voren. Verherstraeten, gekend als “rechtse ACW’er”, grasduinde door de verschillende standen binnen de partij, legde pijnpunten bloot inzake strategie en profilering, vergeleek de rol en invloed van het middenveld vandaag met die van vroeger, en overliep kort de recente successen en tegenslagen van CD&V in beleidskwesties.

Verherstraeten sprak over lokale verankering, de toenemende particratie die in de hand gewerkt wordt door partijfinanciering en grote kieskringen, de vluchtigheid van het moderne politieke métier, de gebreken van het huidige federalisme, en de mogelijke herverkaveling van het politieke landschap in Vlaanderen. Ook actuele hete hangijzers zoals de kernuitstap en de fiscale hervorming liet hij niet onbesproken. Servais Verherstraeten toonde zich bij momenten zeer open en vrank in zijn commentaren en analyses, maar benadrukte bovenal zijn geloof dat een centrumpartij absoluut nodig is en blijft voor Vlaanderen, en dat die partij om relevant te blijven altijd de verantwoordelijkheid moet opnemen om het land of de deelstaat te besturen, in de cockpit als premier of minister-president.

[top]