06 mei 2022

Persbericht: Boudewijn Bouckaert krijgt Prijs voor de Vrijheid 2022

0 Reacties

Denktank Libera! kent de Prijs Voor De Vrijheid 2022 toe aan prof. em. Boudewijn Bouckaert, uittredend voorzitter van Libera!. De laudatio’s zullen op 11 juni uitgesproken worden door Marc De Vos en Jean-Marie Dedecker.

Deze erkenning had Boudewijn Bouckaert al vele jaren eerder te beurt moeten vallen. Nu hij afzwaait als voorzitter van denktank Libera! vindt het bestuur dan ook dat het hoog tijd is om dit historisch onrecht recht te zetten, en de professor op te nemen in haar erelijst.

“Niemand heeft de voorbije vier decennia zo veel betekend voor het klassiek-liberalisme in Vlaanderen als de laureaat van dit jaar. Vriend en vijand zijn het er over eens dat Boudewijn Bouckaert in zijn leven en werk de waarden van de vrije samenleving consequent en consistent heeft uitgedragen,” aldus Vincent De Roeck van denktank Libera!.

Boudewijn Bouckaert is van vele markten thuis. Zijn maatschappelijk engagement als “publiek intellectueel” werd zijn roeping. Hij was hoogleraar en decaan aan de UGent, bouwde de rechtseconomie uit als een volwaardige academische discipline, schreef talrijke boeken, doceerde in het buitenland, zetelde in partijbesturen en de Hoge Raad voor Justitie, was actief binnen een resem verenigingen en denkgroepen, was volksvertegenwoordiger, en schreef een bibliotheek aan columns bij elkaar.

Voor vele studenten was de professor de eerste kennismaking met de liberale filosofie en principes. Voor sommigen in de politiek was hij een inspiratiebron, voor anderen een gesel. Door voortdurend te hameren op de basisprincipes van de liberale ideologie kwam hij vaak in botsing met personen en organisaties voor wie het spel van het compromis, het eigenbelang en de politique politicienne, belangrijker waren dan het algemeen belang of de ideeënstrijd.

“Boudewijn Bouckaert is een professor die met hart en ziel eeuwige student gebleven is,” klinkt het bij Jean-Marie Dedecker die samen met onze laureaat vele watertjes doorzwommen heeft.

Marc De Vos van zijn kant vat alles dan weer zo samen: “Boudewijn Bouckaert is een van de meest belezen en veelzijdige intellectuelen van Vlaanderen, die als docent generaties juristen heeft begeesterd. Een boetseerder van zijn tijd en van zijn tijdsgeest, heeft hij bovendien doorheen zijn loopbaan steeds een uitdrukkelijk maatschappelijk engagement getoond.”

De uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 juni 2022 in de Priorij van Corsendonk te Oud-Turnhout. Marc De Vos, oprichter van het Itinera Institute, en Jean-Marie Dedecker, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zullen dan elk een laudatio uitspreken.

Inschrijven kan via onze website www.liberavzw.be.
Meer achtergrondinformatie is te vinden op Wikipedia.

Perscontact

Vincent De Roeck – EMAIL: denktank.libera@gmail.com

Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht. Libera! publiceert geregeld academsiche studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

Over de Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:
• Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
• Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
• Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
• Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
• Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
• Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
• Mark Grammens (2009), conservatief journalist
• Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
• Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
• Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
• Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
• Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
• Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
• Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie
• Hans Bourlon & Gert Verhulst (2017), oprichters Studio 100
• Thierry Baudet (2018), oprichter Forum voor Democratie
• Marc De Vos (2019), oprichter Itinera Institute
• De Strangers (2020), muziekgroep uit Antwerpen
• Lieven Annemans (2021), gezondheidseconoom

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning uitgereikt door denktank Libera!.

[begin]