05 mei 2022

Een avond met Eva De Bleeker

0 Reacties

Op woensdagavond 4 mei gaf federaal staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) een presentatie bij Libera! in het restaurant “RAS/Zuiderterras” te Antwerpen.

Haar komst – zij is in de federale regering bevoegd voor begroting – kon ook niet actueler zijn, want België verkeert in financieel bijzonder zwaar weer. Volgens de OESO stevenen we immers af – bij ongewijzigd beleid – op het grootste tekort van alle industrielanden. Hoog tijd dus om het geweer van schouder te veranderen en werk te maken van échte hervormingen die ons land opnieuw aansluiting kunnen doen vinden met de rest van Europa.

De staatssecretaris gaf tekst en uitleg bij deze stand van zaken. Eva De Bleeker grasduinde met de aanwezigen door de budgettaire geschiedenis van België en stelt vast dat enkel bij externe schokken (oliecrisis, toetreding tot eurozone, etc) de politieke wil groot genoeg is om écht fundamenteel bij te sturen. De verschillen in opvatting tussen de regeringspartijen onderling – en tussen de twee landsdelen – maken een écht consistent langetermijn(sanerings)beleid zeer moeilijk.

De staatssecretaris deed de hele erbarmelijke toestand van de overheidsfinanciën uit de doeken, stond stil bij de pandemie en de oorlog in Oekraïne als factoren die de situatie nog penibeler maakten, en legde uit wat de plannen en ambities van de Vivaldi-regering waren.

In de Q&A kwamen nadien ook nog o.a. de ambtenarenpensioenen, het monetair beleid en het kostenplaatje van ons EU-lidmaatschap aan bod.

[begin]