17 mrt 2022

Debat “De Europese Unie”

0 Comment

Hoe staan klassiek-liberalen en rechts-nationalisten tegenover de Europese Unie en hoe kijken zij naar de toekomst van het Europese project?

Op woensdagavond 16 maart 2022 gingen Pieter Cleppe (hoofdredacteur van BrusselsReport.eu en bestuurslid van Libera!) en Gerolf Annemans (Europees Parlementslid voor Vlaams Belang) met elkaar in discussie in het Liberaal Huis in Antwerpen.

Het debat was een co-event van Libera! en de Antwerpse afdeling van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV).

Pieter Cleppe maakt een onderscheid tussen de oorspronkelijke waarden en doelen van de Europese Gemeenschap (vrede en stabiliteit in Europa, gekoppeld aan vrijhandel en economische samenwerking) die ook vandaag nog steeds de bevolking weten te enthousiasmeren en de nieuwe (post-Verdrag van Maastricht) bevoegdheden (centralisering, uniformisering, aanval op nationale soevereiniteit, vervanging van lokale democratieën door supranationale structuren, geldcreatie, buitenlands beleid, defensie, volksgezondheid, veel te enge definities van “rechtsstaat”) die aversie opwekken bij burgers. Een terugkeer naar het “oude” Europa is dan ook na te streven.

Gerolf Annemans treedt Cleppe hierin grotendeels bij en stelt dat de oude ideologieën hun nut verloren zijn. Hij schetst als nieuwe breuklijn het spagaat tussen enerzijds “het volk” wat zich ontheemd voelt, miskend wordt en niets meer te zeggen lijkt te hebben, en anderzijds “de elite” die kickt op geld en macht zonder verantwoording verschuldigd te zijn. Annemans noemt zich vandaag dan ook dag liever “conservatief” of “patriottisch” dan “nationalist”.

In het debat kwamen verder een heleboel thema’s aan bod: noodzaak van Europees leger, toestand in Oekraïne, rentebeleid van ECB, migratiepolitiek, subsidiariteit, naweeën van Brexit, en nog veel meer. De talrijke aanwezigen kregen – ipv een tegensprekelijk debat – eerder een inhoudelijke causerie op hun bord waaruit bleek dat er duidelijk zeer veel raakvlakken zijn tussen klassiek-liberalen en rechts-nationalisten ten aanzien van het EU-project.

[top]