07 apr 2022

Diner met Matthias Diependaele

0 Reacties

Op woensdagavond 6 april was Matthias Diependaele gastspreker op het maandelijkse diner van Libera! in Antwerpen. In zijn tafelspeech sprak de Vlaamse minister van financiën, begroting, wonen en onroerend erfgoed over de verschillende facetten van zijn ministerambt en overliep hij voor de aanwezigen de verschillende departementen en bevoegdheden die hij onder zijn hoede heeft.

Hij had het over de oplopende “staatsschuld” van Vlaanderen (100% van het inkomen) en de financiële afhandeling van Oosterweel en de coronacrisis, over het vaak gehoorde verwijt alsof Vlaanderen nutteloos subsidies zou rondstrooien (wat hij met klem ontkende), en over de reusachtige verschillen in budgettaire orthodoxie en arbeidsmarktbeleid tussen Vlaanderen en Wallonië. Ook de hervorming van de registratiebelastingen, erfbelastingen en schenkingsrechten kwam aan bod, net zoals het bilan van de VDAB, het dalende niveau van ons onderwijs, de politieke spelletjes binnen de Vlaamse regering, de gemiste economische groei door een te rigide vergunningsbeleid, en de internationale gevolgen van inflatie, oorlog en de Europese begrotingsregels die voortdurend versoepeld worden.

[begin]