05 jun 2021

Studie: Overheidsbetutteling op vlak van vaping

0 Reacties

Beleidsanalyse van de voorgestelde maatregelen in Nederland.

(Deze studie van Libera!-bestuurder Pieter Cleppe, hoofdredacteur van The Brussels Report en fellow van de Property Rights Alliance, verscheen op 3 juni 2021.)

De Nederlandse regering wil vapen strikter gaan regelen, onder meer door een verbod op smaakjes, waardoor dit voor veel mensen zal wegvallen als middel om te stoppen met roken. Een kritisch debat hierover is hoognodig.

Vapen geldt immers voor veel mensen als methode om te stoppen met roken. Wanneer hier zware beperkingen op komen, dreigt het aantal rokers weer te stijgen, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.

Pieter Cleppe legt in deze paper uit hoe andere landen dit aanpakken en hoe een strikte aanpak de Nederlandse volksgezondheid net kan schaden.

Op 3 juni 2021 werd deze beleidspaper officieel voorgesteld op een webinar van het Mises Instituut Nederland. Op die gelegenheid plaatste rechtsfilosoof Willem Cornax de bevindingen van Pieter Cleppe in het breder perspectief van overheidspaternalisme en het klassiek-liberale denkkader van Ludwig von Mises.

Lees hier in PDF de volledige paper van Pieter Cleppe.

[begin]