26 mei 2021

Persbericht: Professor Lieven Annemans krijgt Prijs voor de Vrijheid 2021 van denktank Libera!

0 Reacties

Professor Lieven Annemans is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent en is ook verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.

Al jaren is hij, via talrijke publicaties en lezingen, een groot pleitbezorger voor een rationele benefit-cost-benadering van de gezondheidszorg waarbij hij zowel irrationele besparingen als inefficiënte kostenstromen bekritiseert. Professor Lieven Annemans is ook bekend als ‘geluksprofessor’ door zijn boeiende analyse van de factoren die ons geluks- of ongeluksgevoel bepalen. Recent bracht hij nog het boek ‘Geluk vinden zonder het te zoeken’ uit, naar eigen zeggen een ‘wij-boek’ over hoe we als samenleving gelukkiger kunnen worden.

Benevens deze verdiensten is de actuele aanleiding van de toekenning van de Prijs voor de Vrijheid evenwel de rol die professor Annemans heeft gespeeld in de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande discussies over de gepaste beleidsmaatregelen. Professor Annemans heeft het aangedurfd de evidentie van de door het officiële virologendom gepropageerde maatregelen in twijfel te trekken door te wijzen op het impact ervan op het welzijn van de bevolking en op het perverse effect van het voortdurend creëren van een angstcultuur. De waarschuwing dat de remedie erger kan zijn dan de kwaal heeft geleid tot ostracisme door adepten van die remedie, voortdurende aanvallen in de pers en zijn uiteindelijke beslissing ontslag te nemen uit Celeval.

Libera! wijst erop dat pandemiebestrijding geen vrijgeleide kan zijn voor ongebreidelde vrijheidsbeperkingen. Deze moeten steeds afgewogen worden met hun impact op andere gezondheidsaspecten, op de economische welvaart en het welzijn van de bevolking in het algemeen. Tot dit bewustzijn heeft professor Annemans aanzienlijk bijgedragen en daarom verdient hij de Prijs voor de Vrijheid.

De uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 juni 2021 in de Priorij van Corsendonk te Oud-Turnhout. Voormalig Kamervoorzitter Siegfried Bracke zal dan de laudatio uitspreken. Inschrijven kan via onze website www.liberavzw.be.

Perscontact Boudewijn Bouckaert

GSM: 0486 21 24 99
EMAIL: boudewijn.bouckaert@telenet.be
(Persbericht Prijs voor de Vrijheid in PDF)

Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht.

Libera! publiceert geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network en de European Coalition for Economic Growth.

Over de Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:
• Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
• Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
• Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
• Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
• Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
• Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
• Mark Grammens (2009), conservatief journalist
• Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
• Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
• Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
• Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
• Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
• Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
• Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie
• Hans Bourlon & Gert Verhulst (2017), oprichters Studio 100
• Thierry Baudet (2018), oprichter Forum voor Democratie
• Marc De Vos (2019), oprichter Itinera Institute
• De Strangers (2020), muziekgroep uit Antwerpen

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning uitgereikt door denktank Libera!.

[begin]