03 sep 2020

Lezing over Belgisch Kongo door Frans Crols

0 Reacties

Na een maandenlange onderbreking door het Chinese coronavirus kon Libera! na de zomer de draad van haar maandelijkse publieke bijeenkomsten weer opnemen, weliswaar in een licht gewijzigde format vanwege de nog altijd geldende covid19-maatregelen.

Op woensdag 2 september was Frans Crols te gast voor een lezing over Belgisch Kongo en de erfenis van Leopold II. Frans Crols is lid van de adviesraad van Libera! en vooral bekend van het zakenmagazine Trends, dat hij mee vorm wist te geven en waarvan hij jaar-en-dag hoofdredacteur was. In het begin van zijn carrière woonde en werkte hij in (Belgisch) Kongo, o.a. voor de CMB in Matadi, gaf hij les in een missiepost in de brousse, en was hij ter plaatse correspondent voor Gazet van Antwerpen. Als Vlaamsgezinde, rechts-liberale opiniemaker was hij dan ook zeker de geknipte persoon om wars van politieke correctheid zijn licht te laten schijnen over die periode.

Crols begon met een historisch overzicht van Kongo, beginnende bij de ontdekking door Stanley en de vorming van de Vrijstaat, later de overname door België, de bewustwording in de jaren 1950 en de chaos van de dekolonisatie en latere Zaïrisering van het land. Veel algemeen aanvaarde stellingen werden door Crols naar het rijk der fabelen verwezen. Kongo is nooit geplunderd geweest. Van een genocide is nooit sprake geweest. België heeft als land aan Kongo niets verdiend. De meerderheid van de Belgen, en al zeker het overgrote deel van de Vlamingen, heeft zich nooit in Kongo geïnteresseerd.

Frans Crols stond stil bij de drie pilaren van het koloniale bestel: administratie, industrie en kerk. Op vlak van gezondheidszorg, onderwijs en alfabetisering, en tewerkstelling was Kongo één van de betere leerlingen in de klas. Ook de gebeurtenissen in Katanga na de Dipenda en de dood van Dag Hammarskjöld kwamen aan bod. De toestand van Afrika vandaag passeerde eveneens uitgebreid de revu, net als de uitdagingen van emigratie en de demografische evolutie, geopolitiek en de rol van China. Crols besloot met het oplijsten van alle economische troeven van Afrika en bracht de stelling ten berde, die ook The Economist eerder dit jaar al verdedigde, dat de (tweede helft van de) 21ste eeuw wel eens de eeuw van Afrika zou kunnen worden.

[begin]