03 feb 2022

Gespreksavond defensie met Jasper Pillen

0 Comment

Op woensdag 2 februari 2022 organiseerde Libera! in het RAS/Zuiderterras in Antwerpen haar maandelijkse sprekersdiner. Ditmaal werd geopteerd voor een thema-avond rond defensie met Kamerlid Jasper Pillen, naast schepen in Brugge ook lid van de commissie-defensie.

Zowel het onderwerp (de regering kondigde net een grote investering in defensie aan) als de gastspreker (kersvers ondervoorzitter van Open Vld) bleken uitermate actueel, en dat vertaalde zich in een fraaie opkomst van geïnteresseerde deelnemers. Pillen had een gestoffeerde presentatie bij om zijn visie ten berde te brengen.

Pillen, zelf een oud-LVSV’er, begrijpt dat als er al één kerntaak voor een overheid zou bestaan, dat landsverdediging is, en dat ons land daar in het verleden roekeloos met omgesprongen heeft. Pillen ondervindt dat het gros van de bevolking niet of nauwelijks weet waar defensie allemaal met bezig is (“la grande inconnue”) en hoe 2021 op vier manieren pijnlijk duidelijk gemaakt heeft dat er dringend iets moet gebeuren. In Afghanistan hadden we geen capaciteit om landgenoten op het terrein te gaan evacueren. In de Vesder-vallei bleken we de toestand niet aan te kunnen. De zoektocht naar renegade-militair Jurgen Coninx was een farce. En in Brecht veroorzaakte het leger tijdens schietoefeningen een enorme heidebrand.

In zijn uitgebreide lezing overliep Pillen de structuur van defensie, besprak hij de recente aankopen van nieuw materieel (F35, fregatten, mijnenvegers), stond hij stil bij de inkrimping van het aantal militairen (van 90.000 naar 25.000 in drie decennia), en vergeleek hij onze uitgaven met die van de andere NAVO-landen. Zonder de recente bijkomende investeringen was België, na Luxemburg, het kneusje van de klas.

Pillen gelooft in internationale samenwerking maar kant zich tegen een topdown opgelegd “Europees leger”. Hij ziet eerder van onderuit, stap per stap, een Europese krijgsmacht ontstaan, op vrijwillige leest en op basis van schaalvoordelen. België en Nederland hebben nu al quasi één gedeelde marine. België en Luxemburg willen één gemeenschappelijk gevechtseenheid in het leven roepen. De landlegers van België en Frankrijk zijn – misschien zelfs iets te veel omdat we ongewild betrokken kunnen geraken in Franse conflicten waarin België geen belangen heeft – nu al in aanzienlijke mate in elkaar geïntegreerd. Ook voor aanbestedingen en aankoop van materiaal wordt er met andere landen samengewerkt, en ook de terugverdieneffecten voor de eigen Belgische industrie kunnen daardoor groter uitvallen.

De strategische visie uit 2016 hield geen rekening met drones, China of cyberaanvallen, en is dus vandaag de dag niet meer relevant. De linkse pacifistische compromislijn die België vaak uitdraagt, leidt ook vaak tot absurde toestanden. Zo gaan we maar één fregat met een raketsysteem uitrusten. Zo hebben we geen zware vuurkracht (geen tanks, enkel terug wat artillerie) meer. Zo gaan we onze drones ook niet bewapenen. Pillen stelde zich ook vragen over het statuut van de militairen, die minder verdienen en minder goed omkaderd zijn dan hun private collega’s, en over het juridisch vacuüm (geen wettelijk kader voor patrouilles door para’s in de straten) waarbinnen soldaten moeten functioneren.

[top]