04 nov 2021

Aan tafel met Fernand Keuleneer

0 Reacties

Op woensdagavond 3 november mocht denktank Libera! in het RAS/Zuiderterras de gekende katholiek-conservatieve advocaat Fernand Keuleneer ontvangen op haar maandelijks sprekersdiner. Meester Keuleneer is van vele markten thuis en dat bleek ook uit de diverse thema’s en invalshoeken die hij aansneed. Conservatisme is volgens hem veel breder dan enkel het ethische luik of de plaats van religie in de samenleving.

Zo had hij het over het tanende onderscheid tussen de private en publieke sferen, de neergang van de rechtsstaat, het aan de lopende band uitvinden van nieuwe grondrechten – al dan niet aan hele “groepen” – en de overdracht van macht en soevereiniteit aan rechters en supranationale instellingen. Volgens Fernand Keuleneer hebben de zorgvuldigheidstoets (waarbij men van burgers en bedrijven méér verwacht dan wettelijk verplicht is), het proportionaliteitsbeginsel (waarbij men van rechten nog maar “met mate” mag genieten) en het (economisch) evenwichtsprincipe (waarbij rechten tegenover elkaar en andere beleidsdoelen afgewogen worden) – drie “voodootermen” in zijn woorden – de traditionele rechtsorde ondermijnd.

Ook het nieuwe VTM-wensouderprogramma, de 3M-lozingproblematiek, het grondwettelijk dispuut tussen Polen en de EU, het boek “Reset” van Mark Elchardus, het neoliberalisme, godsdienstvrijheid, de rol van de overheid in de maatschappij, de moraliteit van de staat (hoe ze zich al dan niet onderscheidt van een ordinaire roversbende) en de totalitaire trekjes van hedendaagse beleidsdoelen passeerden de revu. Opnieuw een interessante gespreksavond.

[begin]