04 feb 2020

Persbericht: De Strangers krijgen Prijs voor de Vrijheid 2020

0 Reacties

Het is een ingeburgerde traditie in Vlaanderen, en wellicht in heel Europa, om melodieën uit internationale hits te bewerken met kritisch-humoristische teksten, die betrekking hebben op sociaal-politieke onderwerpen, die brede lagen van de bevolking beroeren.

Gedurende een halve eeuw (1952-2002) hebben De Strangers deze traditie in Antwerpen, en bij uitbreiding in heel Vlaanderen, op een briljante wijze vorm gegeven.

Veel van hun liedjes, zoals De Gastarbeider, De Zieke-Kas, Waar gaade met mijn geld naartoe? en Vivan de Vakbond, betreffen thema’s die centraal staan in onze maatschappelijke discussies. Met bevattelijke teksten, geschreven in de sappige Antwerpse volkstaal, en muzikaal gedragen door gekende populaire melodieën, brengen De Strangers deze thema’s bij de bevolking. De Strangers bezingen in hun liedjes ook de schoonheid en sociale warmte van eigen stad en eigen streek.

Libera! staat voor een samenleving van kritische en vrije burgers, die gehecht zijn aan hun cultuur, hun tradities en hun instellingen. Met hun liedjes hebben De Strangers aanzienlijk bijgedragen tot die milde Uilenspiegel-subversiviteit, die de Vlaamse volkscultuur kenmerkt. Zij hebben ook, omwille van hun weigering tot politieke discriminatie, echt de prijs voor hun vrijheid betaald. Om al deze redenen verdienen zij de “Prijs voor de Vrijheid” van denktank Libera!.

De uitreiking vindt plaats op zaterdag 7 maart 2020 om 15u in de Spiegelzaal van het Paleis op de Meir in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever zal dan de laudatio uitspreken. Bart De Clerck, auteur van het recente boek “De Rest Is Parking: Waarom Antwerpenaren Zo Antwerps Zijn” (Uitgeverij Vrijdag), zal De Strangers interviewen. Inschrijven kan via onze website.

Perscontact Boudewijn Bouckaert

GSM : 0486 21 24 99
EMAIL : boudewijn.bouckaert@telenet.be
WEBSITE: http://www.liberavzw.be

Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht.

Libera! publiceert geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network en de European Coalition for Economic Growth.

Over de Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:
• Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
• Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
• Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
• Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
• Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
• Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
• Mark Grammens (2009), conservatief journalist
• Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
• Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
• Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
• Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
• Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
• Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
• Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie
• Hans Bourlon & Gert Verhulst (2017), oprichters Studio 100
• Thierry Baudet (2018), oprichter Forum voor Democratie
• Marc De Vos (2019), oprichter Itinera Institute

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning uitgereikt door denktank Libera!.

Doorgaans is de laureaat een Vlaming of een Nederlander, maar met Alain Destexhe en Theodore Dalrymple werden in het verleden ook al Franstalige Belgen en Britten met de prijs beloond.

[begin]