05 sep 2019

In gesprek met Essenscia CEO Frank Beckx

0 Reacties

Op woensdag 4 september mocht Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van Essenscia Vlaanderen, de aftrap geven van een nieuwe reeks “Diners met A” van denktank Libera! in het RAS/Zuiderterras.

De CEO van de federatie van de (petro)chemische en pharmaceutische nijverheid (de “life sciences”) vergastte de aanwezigen op een aangename, goed gestoffeerde presentatie over de impact, de meerwaarde en de uitdagingen van de industrie in ons land.

De chemische sector staat voor meer dan de helft van al het privaat onderzoek in ons land, is verantwoordelijk voor het gros van onze export (België produceert meer chemische producten per capita dan elk ander land in de wereld) en tewerkstelling (die nota bene constant gebleven is sinds de jaren 1980 ondanks de automatisering en drang naar efficiëntie en productiviteitsstijging), draagt het merendeel van de klimaatlast (industrie, niet transport of huishoudens, schrijft halen van emissiedoelstellingen op haar conto), geldt wereldwijd als voorbeeld (via “lead plants” en clustering) voor de hele sector, en tekent voor het leeuwendeel van alle buitenlandse investeringen in België (met doorgaans een buitengewoon lange tijdshorizon van dertig jaar).

Ook de uitdagingen en bedreigingen kwamen aan bod: het gebrek aan geschoold personeel (te weinig nadruk op STEM-richtingen), de klimaatagenda (nochtans is industrie deel van oplossing), de politiek-fiscale rechtsonzekerheid (lange investeringen vragen om constant beleid, wars van politieke veranderingen), de recente controverses rond grote investeringen (bvb over de nieuwe INEOS-centrale in de haven van Antwerpen), het mogelijk verbod op dierenproeven, en de de gevolgen van Brexit, zowel voor import als voor export van grondstoffen en producten.

[begin]