21 jun 2019

De islam voor ongelovigen: diner met Koenraad Elst

0 Comment

Op donderdagavond 20 juni ontving Libera! in het RAS/Zuiderterras de gekende oriëntalist Dr. Koenraad Elst, onder meer bekend als auteur van het recent door Doorbraak heruitgegeven boek ‘De islam voor ongelovigen’.

Dr. Elst werkte als politiek journalist bij diverse Vlaamse en Indiase media, van Trends en Punt tot The Pioneer en Pragyata Magazine, was wetenschappelijk medewerker buitenlandbeleid in de Belgische senaat, en was als gastprofessor verbonden aan twee Indiase universiteiten. In die hoedanigheid schreef hij tientallen onderzoekspapers en een dertigtal boeken, vooral over de ideeëngeschiedenis van India, godsdienstvergelijking en de islam. Koenraad Elst is één van de wereldwijde autoriteiten in zijn vakgebied, maar zoals zo vaak, bekender in het buitenland dan in zijn eigen Vlaanderen.

De talrijke aanwezigen kregen een diepzinnige, licht theologisch-historische, inleiding voorgeschoteld over de bronnen van de islam. Koenraad Elst is polyglot en spreekt een heleboel oosterse talen, en kan zijn betoog moeiteloos staven met originele teksten uit een cultuur waar we veel met in aanraking komen in het westen, maar waar we bitter weinig over weten. Ook stond hij stil bij de impact van islamisering in Europa.

Dr. Elst bewees andermaal hoe erdutiet, belezen en geïnformeerd hij is. Humor en een occasionele kwinkslag waren hem ook niet vreemd. Hij is een vat vol kennis die zonder probleem een hele lezingenreeks over dit onderwerp had kunnen geven.

[top]