30 jan 2019

Persbericht: Itinera Institute-oprichter Marc De Vos krijgt Prijs voor de Vrijheid 2019 van denktank Libera!

0 Reacties

Libera! reikt dit jaar de Prijs voor de Vrijheid uit aan professor dr. Marc De Vos, de oprichter en bezieler van het Itinera Institute, als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Gent en als decaan van de Law School aan de Maquarie University in Sydney. Prof. dr. Marc De Vos is een autoriteit in het sociaal recht aan de Gentse rechtsfaculteit. Tevens stimuleerde hij de internationalisering van deze faculteit door zijn deskundige leiding van het LLM-programma.

Libera! kent de prijs echter vooral toe voor zijn rol in de uitbouw van de denktank Itinera en voor zijn talrijke opiniërende columns in het weekblad Trends.

Als initiatiefnemer en directeur van Itinera is prof. De Vos erin geslaagd een professioneel studiecentrum uit te bouwen dat onafhankelijk staat ten opzichte van politieke partijen en gevestigde drukkingsgroepen. In continentaal Europa, waar private sponsors over het algemeen weigerachtig staan om onafhankelijke denktanks te steunen, is dit een hele prestatie. De studies van Itinera munten uit in gedegen feitenonderzoek, scherpe economische analyse en realistische beleidsvoorstellen, en hebben op vele vlakken hun stempel gedrukt op het politieke beleid.

In zijn columns geeft prof. De Vos blijk van intellectuele scherpte en bekommernis voor het behoud van onze vrije, Westerse en democratische samenleving. Hij aarzelt daarbij niet in te gaan tegen de waan van de dag, gebaseerd op sociale demagogie en politieke simplismen.

De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 30 maart om 19 uur in de Priorij van Corsendonk te Oud-Turnhout. De laudatio wordt gegeven door Johan Van Overtveldt, gewezen Minister van Financiën en zelf de recipient van deze erkenning in 2012. Omdat de Libera!-prijs aan zijn tiende editie toe is, zullen er dit jaar ook een aantal vroegere laureaten aanwezig zijn en het woord voeren.

Perscontact Boudewijn Bouckaert

GSM : 0486 21 24 99
EMAIL : boudewijn.bouckaert@telenet.be
WEBSITE: http://www.liberavzw.be

Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht.

Libera! publiceert geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network en de European Coalition for Economic Growth.

Over de Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:
• Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
• Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
• Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
• Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
• Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
• Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
• Mark Grammens (2009), conservatief journalist
• Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
• Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
• Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
• Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
• Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
• Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
• Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie
• Hans Bourlon & Gert Verhulst (2017), oprichters Studio 100
• Thierry Baudet (2018), oprichter Forum voor Democratie

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning uitgereikt door denktank Libera!.

Doorgaans is de laureaat een Vlaming of een Nederlander, maar met Alain Destexhe en Theodore Dalrymple werden in het verleden ook al Franstalige Belgen en Britten met de prijs beloond.

De laureaat wordt geacht om op de uitreiking de zogenaamde “Gustave de Molinarilezing” te houden, genoemd naar de Frans-Belgische liberale filosoof Gustave de Molinari (1819-1912).

[begin]