26 feb 2019

Diner met Marc Bossuyt

0 Reacties

Maandagavond 25 februari was het “Restaurant aan de Stroom” (RAS) aan het Zuiderterras – naast de Schelde en met zicht op linker- en rechteroever – het prachtige decor om Marc Bossuyt te ontvangen als onze gastspreker.

De professor emeritus internationaal recht heeft er een bijzonder rijkgevulde loopbaan op zitten. Niet enkel was hij voorzitter van het Grondwettelijk Hof maar eveneens jarenlang Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Marc Bossuyt, gepokt en gemazeld in de rechtsgeleerdheid en internationale politiek, sprak op het diner met bevlogenheid voor een volle zaal over de onderwerpen die hem tijdens zijn carriére – en nu nog – het meest beroeren. Hij sprak onder meer over het Marrakech-pact en bijbehorende val van de regering, de verschillende commissies Vermeersch en de verhouding tussen Europese en nationale regelgeving en de rechtspraak.

De avond werd unaniem met voldoening afgesloten en de talrijke aanwezigen konden nadien rustig terug huiswaarts migreren met nieuwe achtergronden en inzichten over een heleboel actuele thema’s.

[begin]