20 dec 2018

Diner met Eddy De Raedt

0 Reacties

Woensdagavond 19 december was commissaris Eddy De Raedt, beleidsdirecteur bij de Federale Politie, te gast bij Libera! in Antwerpen.

De Raedt heeft jaren zijn stempel gedrukt op de aanpak van eigendomscriminaliteit waarbij hij ook steeds de rol van private actoren heeft benadrukt. Zijn uiteenzetting liep hoofdzakelijk over twee sporen: de georganiseerde criminaliteit en de Belgische politieorganisatie.

Over georganiseerde criminaliteit bestaan er nog steeds geromantiseerde denkbeelden bij het publiek en in de media. Het is tijd om de gestructureerde strak gereorganiseerde netwerken a la mafia achter ons te laten. De realiteit is echter meer diffuus. Men spreekt tegenwoordig daarover vaak in het kader van ondermijnende criminaliteit. Een groeiend probleem is bvb. een vorm van sociale fraude waarbij men het minimum aantal dagen werkt met Dienstencheques en daarna op invaliditeit gaat.

In België ontdekt men jaarlijks ongeveer 250 groeperingen die kunnen doorgaan als georganiseerde criminaliteit. Voor Europa spreekt men van een aantal van +- 5000. Maar ook dat blijft zelfs een onderschatting van het fenomeen.

Om criminaliteit te bestrijden heeft men dus een performant politiebestel nodig. In België is deze georganiseerd op twee niveau’s, zijnde de lokale en federale politie. De lokale politie bestaat uit 186 fusiezones en zijn ongeveer 30.000 politieagenten. Daarnaast heb je de meer gespecialiseerde Federale politie. Van groot belang is dat de tussen beide structuren de informatiedoorstroming goed blijft functioneren.

Tegenwoordig ziet men echter een tendens naar een sterke investering van de lokale politie en een onderinvestering bij de federale politie. Dt vraagt om een krachtig beleid. Een beleid van lange termijn en niet van korte termijn zoals nu te vaak voorkomt. Ondanks de goede ideeën omtrent de verschillende (nationale/ lokale) veiligheidsplannen is de visie nog te sterk gericht op korte termijn.

Daarnaast werd er nog ruimschoots de tijd genomen om te spreken over verschillende nieuwe technieken zoals infiltratie, huiszoeking bij nacht en het inbeslagnemen van gelden. Big Data en het privacydebat kwamen aan bod waarbij de politie momenteel niet bij machte is om daar een antwoord op te formuleren.

Last but not least gaf De Raedt enkele succesvolle voorbeelden rond publiek-private samenwerking met als kers op de taart enkele aanbevelingen naar de toekomst toe, zoals een verbeterde informatie-uitwisseling tussen beide sectoren.

[begin]