31 okt 2018

Tafelgesprek met Herman Matthijs

0 Reacties

Dinsdag 30 oktober was Jardin Public terug het prachtige decor voor een boeiend Libera!-diner. Onze gastspreker, professor Herman Matthijs, kwam er de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen toelichten, alsook de militaire uitgaven en als afsluiter de aanloop naar de regionale verkiezingen van mei 2019.

Een eerste vaststelling inzake de lokale verkiezingen was de opvallende Amerikaanse toon. Volgens professor Matthijs zullen de partijen die investeren in Amerikaanse marketingtechnieken de meeste kans hebben om in mei te winnen. Tijdens de bespreking van de resultaten werden enkele pertinente punten naar voor geschoven. Zo zou CD&V geen belang hebben met fusies tussen de gemeenten, gezien hun achteruitgang in bepaalde regio’s. Lijst Dedecker zou voor West-Vlaanderen een probleem voor de N-VA kunnen vormen indien zij voor deze regio een federale lijst zouden indienen. Waar de meeste commentatoren aan voorbij gaan in hun politieke analyses is dat Vlaams Belang en N-VA niet noodzakelijk steeds communicerende vaten zijn. Zo zijn beide partijen in diverse gemeenten erop vooruitgegaan. Algemeen wordt verwacht dat deze uitslagen niet meteen een significante invloed zullen hebben op de drie Vlaamse partijen in de federale regering. Vooral omdat er onder hun geen grote winnaars of verliezers hebben afgetekend. Tegelijkertijd zullen ze wel meer op elkaar aangewezen zijn. Tijd dus om de interne strubbelingen te overstijgen. Een ander verhaal tekent zich af in Wallonië waar de MR duidelijk de grote verliezer was. Het is overduidelijk dat Wallonië/Brussel links en Vlaanderen rechts heeft gestemd.

De militaire uitgaven kwamen ook even aan bod. Volgens professor Matthijs is de keuze voor F35-toestellen ook meteen de goedkoopste keuze en dus niet onlogisch. Niet alleen omwille van de gunstige euro-dollar koers maar eveneens door het feit dat van F35 meer toestellen de markt op gaan. In tegenstelling tot de Rafale en de Eurofighter die blijven steken op 500 toestellen. Een niet onbelangrijk element in de keuze is de mogelijkheid van de vliegtuigen om nucleaire capaciteit te transporteren. Een afspraak die reeds in de jaren ’60 was overeengekomen tijdens de (eerder linkse) regering Lefèvre-Spaak. Een afspraak waarvoor weinig politieke moed te vinden is om op terug te komen.

Afsluitend werd er druk gespeculeerd naar de verkiezingen in mei 2019. Daarbij kan me niet heen om het gegeven dat PS de macht zal verderzetten in Brussel. Hetgeen meteen zal vertaald worden in een extra cheque van 500 miljoen EUR. Een afspraak die bekomen was via de bijzondere financieringswet. Ook Ostbelgien of onze Oostkantons zouden misschien weleens een belangrijke rol als go-between kunnen vervullen. Zeker nu ze meer en meer de wens uitdrukken om als vierde deelstaat te worden erkend. Naast deze en andere speculaties werd er ook een ballonnetje opgelaten rond welke thema’s wel eens bepalend zouden kunnen zijn voor de verkiezingen. Behalve de klassieke thema’s (migratie, veiligheid, klimaat,…) zijn er ook enkele economische kwesties. Het tekort inonze begroting bedraagt momenteel 1% en is het laagste cijfer van de laatste 15 jaar. Daarnaast kent ons land een uitstekend rapport rond export van 85% van het BBP. De werkloosheidsgraad staat dan wel op 7% maar er zijn grote regionale verschillen, dit cijfer ligt namelijk voor Wallonië en Brussel veel hoger. Deze regering kan dus wel pluimen op hun hoed steken maar grote massieve saneringen inzake hun openbare financiën is niet gelukt, zoals bijvoorbeeld in Nederland. Maar goed, na jaren stilstand onder de regeringen Di Rupo mag men toch enigszins optimistisch zijn.

Laat de verkiezingen in 2019 maar snel komen, ons publiek is alvast gewapend met argumentatie.

[begin]