07 sep 2018

Diner met Jean Paul van Avermaet

0 Comment

Op dinsdag 19 september was Jean-Paul Van Avermaet onze gast tijdens het Libera!-diner op de mooie locatie van Jardin Public. Als Managing Director van de wereldleider in beveiliging G4S heeft hij een uitgesproken mening over de hedendaagse veiligheidsproblematieken en hoe de private veiligheidssector daartoe zijn steentje kan bijdragen.

Van Avermaet heeft een verleden in de dienstensector en hecht dan ook veel waarde aan het menselijk aspect van zijn organisatie. Hij ziet de aanbieding van veiligheidsdiensten in dit verlengde dan ook eerder vanuit een bepaalde gemoedsrust. Klanten helpen om hun gemoedsrust positief te verstevigen dient de kern te zijn voor een bewakingsonderneming. Niet enkel voor klanten maar voor de samenleving en zijn burgers in het geheel. Het is voor hem van belang een onderscheid te maken tussen de oorzaken van onveiligheidsgevoelens en deze te koppelen aan de mogelijke oplossingen. Doordat de sector momenteel een transformatie ondergaat met technologie en klassieke bewaking, blijft de aanwezigheid van fysieke personen, i.c. bewakingsagenten, de doorslaggevende factor voor het veiligheidsgevoel van veel mensen. Het is volgens de topman van G4S evident dat een combinatie van technologie en manbewaking een economischer interessante oplossing biedt.

De vervlechting van politiek en totstandkoming van wetgeving zorgt ervoor dat sommige verwachtingen niet steeds worden ingelost of uitdraaien op een teleurstelling. De creatie van sommige nepstatuten dragen niet bij tot een verhoogde veiligheid maar door het gebrek aan duurzame tewerkstellingstrajecten kan dit het tegenovergestelde veroorzaken. De bewakingsondernemingen kunnen daarentegen hierin een belangrijke rol spelen zonder dat de kost daarvoor stijgt. Het zou alvast de huidige complexiteit sterk vereenvoudigen.

Ondanks de vele mogelijkheden voor de sector benadrukt Van Avermaet dat het geweldsmonopolie, dwang en onderzoekstaken steeds bij de overheid moet blijven.

Daarnaast werden nog thematieken besproken rond de problematiek van privacy, opportuniteiten voor de sector binnen de huidige GAS-wetgeving, creatie van het beveiligingskorps binnen de federale politie, privatisering van gevangenissen, beheer van enkelbanden en bewaking van de vrachtwagenparkings.

Iedereen ging met een veilig gevoel terug huiswaarts.

[top]