28 jun 2018

Aan tafel met Ivan Van de Cloot

0 Reacties

Op woensdag 27 juni was Ivan Van de Cloot te gast op het maandelijkse Libera!-diner in Antwerpen.

De hoofdeconoom van het Itinera Institute is een autoriteit in zijn vakgebied en een veelgevraagd commentator in de media. Het was dan ook een eer en een genoegen om te kunnen delen in diens politiek-economische inzichten.

De aanwezigen werden getrakteerd op een PowerPoint-presentatie waarin Van de Cloot de kern van zijn vier boeken samenvatte. Ook tal van anekdotes en persoonlijke wedervaren kwamen aan bod.

Uit “Roekeloos” haalde hij de problematiek van “moral hazard” boven, zowel onder politici die de echte problemen niet aanpakken maar in de waan van de dag blijven, als onder banken die de Grote Recessie al te boven gekomen zijn en opnieuw hun oude spelletjes spelen. Noch uit de schuldencrisis, noch uit de kredietcrisis werden lessen geleerd.

In “De Rekening Moet Kloppen” fileert hij het Belgische wanbeleid inzake vergrijzing en pensioenen. In “De Verlichting Uit Evenwicht” beschrijft hij het nut van Westerse waarden om tot welvaart en economische groei te komen. Ook bestaat er twijfel of niet-Westerse landen echt tot onze levensstandaard kunnen komen, dan wel dat ze door de “Middle Income”-vloek tevreden zullen zijn met een welbepaald economisch basisniveau.

Ivan Van de Cloot stond uitgebreid stil bij de vele verwezenlijkingen van Itinera sinds haar oprichting. Ook kwam het Vollgeld-referendum in Zwitserland ter sprake, evenals het Europese monetaire beleid en het trillemma tussen democratie, natiestaat en economische vooruitgang. Tenslotte kwam ook “Tax-Shift: Waarom Ons Land Een Belastinghervorming Nodig Heeft” aan bod. Het rechts-liberale publiek was het roerend eens met de spreker dat de huidige “rechtse” regering onvoldoende de verwachtingen waar maakt.

[begin]