23 mrt 2018

Conferentie met Hernando de Soto

0 Comment

Op donderdag 22 maart 2018 organiseerde Libera! in samenwerking met Liberales en ALDE in het Europees Parlement van Brussel de namiddagconferentie “Freedom, Property and Development: Strong property institutions as a necessary condition for an inclusive globalization”.

Het colloquium kaderde in het eredoctoraat dat Dhr. Hernando de Soto van de UGent kreeg. Hernando de Soto is voorzitter van het Institute for Liberty and Democracy in Peru en wereldbekend omwille van zijn werk rond eigendomsrechten in de derde wereld en zijn klassiek-liberale aanpak van ontwikkeling door sterke instituties.

Naast een lezing over blockchain door de eredoctor waren er ook speeches van Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert, UGent-professor Koen Schoors en de Europarlementsleden Hilde Vautmans en Guy Verhofstadt.

Het eredoctoraat zelf was voorwerp van kritiek en verzet vanuit links-marxistische hoek en kreeg betrekkelijk veel aandacht in de Vlaamse media: zowel bij De Standaard, De Morgen, Apache/Schamper als bij VRTNws.

Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert reageerde als volgt aan het studentenblad Schamper: “Ik doceer in het Erasmus-Mundus-programma European Master of Law and Economics de cursus Property Law and Economics. In deze cursus besteed ik veel aandacht aan de stellingen van de Soto, die inderdaad op het kruispunt liggen van recht en economie liggen. In 2015 ben ik op bezoek geweest bij Hernando in Lima en hebben we lang over allerlei zaken gediscussieerd. De bezwaren van de communistische studenten en hun ‘compagnons de route’ zijn dogmatisch geïnspireerd en zijn wat het politieke aspect betreft ronduit lasterlijk. Ze volgen de beproefde methode van ‘killing by association’. Onze communisten kunnen blijkbaar niet verkroppen dat een ontwikkelingseconoom grote successen boekt met niet-collectivistische methodes, nl. door mensen uit de zwarte economie te halen en hun eigendomsrechten te formaliseren. Dank zij dit programma van de Soto verloor het maoïstische Lichtend Pad de steun van de boerenbevolking en verloor het de burgeroorlog. Het Lichtend Pad het verkeerde spoor zong Luk Devos. Dat geldt ook voor de briefschrijvers.”

[top]