07 feb 2018

Aan tafel met Peter Reekmans

0 Reacties

Dinsdag 6 februari 2018 was Peter Reekmans te gast bij Libera! in Antwerpen. Op ons maandelijks diner kwam de nationale ondervoorzitter van LDD zijn laatste boek “De Vlaamse Ziekte” over politieke corruptie en wanbeheer binnen de intercommunales voorstellen.

Voor de meeste aanwezigen was Peter Reekmans, gewezen fractieleider in het Vlaams Parlement en burgemeester van Glabbeek, geen onbekende. Het werd dan ook een bijzonder aangename avond waarbij de harde feiten afgewisseld werden met tal van lichtere anekdotes.

Vele intercommunales dienen om lokale politici te belonen voor hun inzet, of om het niet krijgen van een schepenambt te compenseren. Ook vrienden en familieleden van lokale baronnen worden vaak bij intercommunales als bestuurders benoemd. Maar liefst 1100 politici blijken bestuursmandaten te bekleden in de watermaatschappijen alleen. Sommige mandatenkoningen cumuleren meer dan twintig bezoldigde mandaten, vaak in verschillende deelvennootschappen van de zelfde intercommunales. Vlaamse intercommunales die bvb. tot in Curaçao activiteiten ontplooien.

Intercommunales dienen ook om schulden buiten de officiële balans van de staat te houden. Bouwprojecten (o.a. voetbalstadions) die geen financiering vinden in de open markt, en wettelijk niet betaald mogen worden door overheden, kunnen aankloppen bij allerlei parastatalen die kwistig met geld kunnen omgaan. Moesten de intercommunales tot de overheid geteld worden, had België een totaal overheidsbeslag van meer dan 60% van het BBP.

Peter Reekmans bepleit een grote hervorming van het systeem volgens drie lijnen. (1) Hij wil af van de zitpenningen en vindt dat enkel vakschepenen zonder bijkomende vergoeding in de intercommunales binnen hun bevoegdheden mogen zetelen. (2) Hij wil een beperking van de salarissen van de topmanagers van intercommunales (die vandaag vaak meer verdienen dan de eerste minister). (3) Hij wil alle intercommunales afschaffen die taken op zich nemen die ook in de open markt gevonden kunnen worden, zoals bvb. afvalophaling en ICT-diensten.

[begin]