17 jan 2018

Een avond met Marion van San

0 Reacties

Op dinsdag 16 januari verwelkomde Libera! in Antwerpen de sociologe Marion van San, bekend van haar onderzoek uit 2001 naar de (over)vertegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit, besteld door justitieminister Marc Verwilghen. Tegenwoordig werkt ze veel rond radicalisering.

Van San werkte lange tijd in Nederland en besprak de verschillen tussen maatschappelijk onderzoek in beide landen. België wordt internationaal scheef bekeken omdat wij stelselmatig weigeren om zaken te becijferen en statistieken te publiceren. Andere landen staan daar veel verder in. Meten is weten, wil men terdege beleid voeren.

Naast stil te staan bij haar oude rapporten, had Marion van San het ook over de taboes en de politieke correctheid die welig tieren in onze media en op onze universiteiten, en discussies verlammen en debat onmogelijk maken. Elke vorm van criminaliteit bij allochtonen wordt weggemoffeld onder het mom van sociaal-economische achterstelling. Van San toont aan dat er meer aan de hand is. Verzet tegen de Westerse maatschappij, cultuur, onmacht van ouders, geen sociale druk vanuit de gemeenschap, zijn allemaal factoren die een grotere link hebben met criminaliteit.

Het was een zeer interessante avond, waarbij geen enkel dogma uit de weg gegaan werd. De dakzaal van het Berchemse restaurant “Jardin Public” was goed gevuld en niemand bleef op zijn honger zitten. De boodschap van Van San, hoe pessimistisch ook, gebaseerd op 15 jaar ontgoocheling, was er één om ons wakker te schudden.

[begin]