16 nov 2017

Het geld is op: een avond met Alain Mouton

0 Reacties

Op woensdagavond 15 november 2017 mocht Libera! de gekende Trends-redacteur Alain Mouton verwelkomen op haar maandelijkse sprekersdiner in restaurant “Jardin Public” in Antwerpen-Berchem.

Aanleiding van zijn komst was het verschijnen van zijn jongste boek “Het Geld Is Op”, uitgegeven door Vrijdag.

De financieel-economische opiniemaker beschrijft daarin de toestand van de Belgische overheidsfinanciën en de evolutie daarvan in de laatste vijf decennia. In die optiek is het boek een interessant addendum bij “Het Gestolde Land” van Erik Buyst en Kristof Smeyers, maar ook op zichzelf heeft het boek van Alain Mouton bestaansrecht. Hij maakt komaf met tal van mythes inzake besparingen. De interessante avond was niet geschikt voor naïeve optimisten.

In België werd enkel onder de regeringen van Wilfried Martens echt gesaneerd. Het overheidsbeslag daalde toen met 7%. De jaren onder Jean-Luc Dehaene werden enkel recht gehouden door de belastingen te verhogen (waardoor België op amper tien jaar tijd uitgroeide tot belastingkampioen van Europa). De paarse en paarsgroene regeringen van Guy Verhofstadt hebben de begroting helemaal doen ontsporen. Het primair saldo verdween (in tijden van hoogconjunctuur) en de financiën werden gedepanneerd door éénmalige ingrepen zoals de nationalisatie van private pensioenkassen, het verkopen van overheidsgebouwen en -bedrijven, en allerlei boekhoudkundige trucjes “waarvoor men in de privé naar de gevangenis zou gaan.”

Alain Mouton blikte kort terug op de financiële crisis en de daarop volgende recessie, om uiteindelijk te eindigen bij de huidige “centrumrechtse” regering. Net zoals de aanwezigen in de zaal stond de spreker zeer kritisch tegenover het gevoerde beleid. Lage rentes op de staatsschuld zijn een meevaller, maar op vlak van fiscaliteit mocht men veel meer verwachten van een regering zonder socialisten. Ook in vergelijking met Nederland en andere buurlanden, scoort België bijzonder ondermaats op vlak van economische groei, efficiënte overheid en eerlijke belastingen.

[begin]