26 okt 2017

Een avond met Luckas Vander Taelen

0 Comment

Op woensdag 25 oktober verwelkomde Libera! duizendpoot Lukas Vander Taelen op haar maandelijkse sprekersdiner. Een erudiete (voormalige?) groene die in zijn leven onder meer programmamaker, zanger (!) en politicus is geweest.

Het publiek was vooral benieuwd naar de mening van Vander Taelen over Brussel. En ook wel over België en migratie. Vander Taelen kent Brussel immers als zijn broekzak en aangezien zijn echtgenote Franstalige is, geldt hetzelfde voor de communautaire en diversiteitsgebonden facetten van onze hoofdstad.

Lukas Vander Taelen heeft een uitgesproken mening over links en dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij ziet links niet langer als de progressieve motor van de samenleving, maar integendeel als de reactionaire: morele superioriteit gevoed door de idee dat vroeger alles beter was. Wat alleszins vaststaat, is dat de klassieke achterban van links er zodanig op vooruitgegaan is, dat er van een sociaal en economisch proletariaat al lang geen sprake meer is. Het handelsfonds van links staat dus onder druk en dus is links op zoek gegaan naar een nieuw proletariaat. Dat nieuwe proletariaat zijn: de allochtone medemens. Dit proletariaat moet kost wat kost verdedigd worden tegen achteruitstelling en discriminatie.

Vander Taelen meent echter dat links zich van vijand vergist. Het is wat hij “de verwarring” noemt: enerzijds wil links zich opwerpen als de behoeder van de allochtone gemeenschap, maar anderzijds heeft links niet door dat binnen die allochtone gemeenschap dingen gebeuren die haaks staan op de echte waarden van de progressieve samenleving. Onder het motto van “Wir schaffen das!” sluit links de ogen voor het conservatieve karakter van de islam. Een mooi voorbeeld hiervan is de zaak van Groen-politici Annalisa Gadaleta, die door de lokale PS-afdeling van Phlipppe Moureaux én haar geestesgenoten van Ecolo tot persona non grate werd herleid na haar nochtans op waarheid beruste boek over Molenbeek. De grote illusie van links is dat netelige kwesties als het respect voor orde en gezag en de gelijkheid van man en vrouw niet verdwijnen eens moslims de grens met een democratisch westers land overschrijden.

Een andere oude maar nog steeds springlevende vijand van links is het kapitalisme. Het kapitalisme is slecht en het moet en zal er ooit aan gaan. De klassieke exponent van de morele superioriteit van links. Een exponent die zich in Brussel onder meer vertaald in de “ver-vzwlijking” van het openbaar bestuur. Alles wat maar kan gecollectiviseerd worden, wordt gecollectiviseerd. Niet expliciet, maar impliciet. Door het onderbrengen van publieke taken in vzw’s. Dit heeft niets te maken met het privaat aanbieden van openbare diensten aan een betere prijs. Het is gewoon politieke zelfbediening.

Intussen heeft de Brusselse politieke klasse niet door dat Brussel al lang niet meer de tweetalige hoofd van België is geschraagd op twee gemeenschappen. Er zijn er in Brussel al wel 150. Dat brengt de nodige problemen met zich mee. Maar doordat Brussel als metropool van 1 miljoen inwoners versnipperd is in 19 gemeenten, evolueert de politieke klasse niet mee met de sociologische en economische realiteit. Daar waar steden als Londen, Parijs en Amsterdam door 1 bestuur worden aangestuurd, leidt de Brusselse versnippering tot ghetto-vorming en radicalisering. En geheel in de lijn van de “verwarring”, zoekt de Brusselse politiek de oorzaak hiervan in de migratie, in plaats van in het feit dat religie langzaamaan weer de samenleving insluipt. En voor alle duidelijkheid: ook de traditionele Vlaamse partijen in Brussel hebben hier debet aan…

[top]