13 jun 2017

Een gesprek met Hendrik Vuye en Veerle Wouters

0 Comment

Op maandag 12 juni ontving denktank Libera! in het Berchemse restaurant “Jardin Public” het onafhankelijke tweetal Hendrik Vuye en Veerle Wouters.

Met deze Vlaamsgezinde parlementsleden, ex-N-VA, sloten we de maandelijkse “Diners met A” voor dit academiejaar af. Na de zomer zijn we terug met nieuwe gastsprekers.

Samen vormen Vuye en Wouters tegenwoordig een eigen “technische fractie” in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en schrijven ze columns en boeken over institutionele aangelegenheden, de monarchie en de latente passiviteit van de Vlaamse meerderheidspartijen om iets in België echt te hervormen. Vuye en Wouters doceren allebei grondwettelijk recht: Vuye aan de Universiteit van Namen, Wouters aan de Hogeschool van Hasselt.

Onlangs stelden ze hun “Grendelboek” (uitgegeven bij Karl Drabbe en Doorbraak-boeken) voor en ook voor hun lezing voor Libera! putten ze grotendeels uit dat boek. Naast de bijwijlen sappige anecdotes over het academische metier en de partijpolitiek ging de avond in hoofdzaak over hoe Vlaanderen de bestaande grendels in België kan losmaken en aanwenden om meer autonomie en beleidsvrijheid te verkrijgen. De uiteenzetting, rijkelijk gestaafd met powerpoint, behandelde technische procedures, historische vergelijkingen en nieuwe, frisse ideeën om binnen het Belgische bestel toch verdere stappen in de ontvoogding van Vlaanderen te kunnen zetten.

De aanwezigen kregen ruim de tijd om met de sprekers van gedachten te wisselen en lieten zich de vele verhalen en spitsvondigheden zeker smaken.

Ook de voorstellen van Vuye en Wouters verdienen zeker meer aandacht. De echte grendels zitten immers in de hoofden van de Vlamingen. En dat blijft vandaag, zelfs met een Vlaamse regeringsmeerderheid, nog steeds het grote probleem.

[top]