25 apr 2017

Terreurbestrijding in België met Koen Metsu

0 Reacties

Op dinsdag 25 april was Koen Metsu te gast bij Libera! in Antwerpen. De burgemeester van Edegem is tevens voorzitter van de Commissie Terreur in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in die hoedanigheid mee verantwoordelijk voor alle nieuwe terrorismewetgeving in België na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Koen Metsu legde het verschil uit met de onderzoekscommissie van Patrick Dewael die zich met de feiten zelf, en het aanduiden van de schuldigen, bezig houdt. Deze opdeling is volgens Metsu een goede zaak omdat hij zo meer in de luwte op het wetgevende werk kan focussen. Kamerlid Metsu stond uitgebreid stil bij de maatregelen die reeds genomen werden en de plannen die nog in de pipeline zitten. Hij betreurt dat regering en oppositie soms spelletjes spelen in het terreurdossier waardoor er op grondwettelijk vlak (voor sommige wetten moet de grondwet aangepast worden, en daarvoor is een 2/3-meerderheid en dus steun vanuit de oppositie noodzakelijk) een standstill dreigt.

Als zelfverklaarde “geel-zwarte liberaal” benadrukte Koen Metsu het belang van privacy en burgerrechten, en stelde hij dat die ook met de voorliggende voorstellen (langere voorhechtenis, bestraffen van haatzaaierij, koppelen van databanken met persoonsgegevens e.d.) gegarandeerd zullen blijven. Het mag zeker niet de bedoeling zijn dat deze bijkomende terreur-regels later door een linkse regering gebruikt zullen kunnen worden om bvb. fiscale zondaars in plaats van terroristen op te jagen. Vandaar het voorstel om die expliciet enkel op terreurdossiers toe te passen.

Koen Metsu is ook initiatiefnemer van “DeRadiant”, een private vzw die een leegte in de samenleving tracht op te vullen: de deradicalisering van moslims. Ondanks alle verhalen in de pers schiet de overheid hier tekort. In gevangenissen worden radicale moslimjongeren als misdadigers beschouwd, zonder veel begeleiding. Ook straathoekwerkers slaan de bal mis en focussen teveel op sociaal-economische achterstelling. Metsu zegt met zijn vzw al verschillende jongeren, en hun ouders, geholpen te hebben. Ook de samenwerking met leerkrachten en imams blijkt zeer vruchtbaar.

Het diner voltrok zich op de gekende Libera!-manier. De gesprekken waren interessant, de discussies vriendelijk, en de sfeer aangenaam. Ook vragen omtrent islamisering, privacybescherming, het verschil tussen Syriëstrijders vandaag (die begeleiding nodig hebben) en Oostfrontstrijders in de jaren 1940 (die eens terug in België zonder enige moeite geherintegreerd konden worden), en het subjectieve karakter van (de)radicalisering kwamen aan bod.

[begin]