22 mrt 2017

Groei maakt gelukkig: een diner met Peter De Keyzer

0 Reacties

Denktank Libera! organiseert elke maand een besloten diner met gastspreker in Antwerpen: de “Diners met A”, telkens in het Berchemse restaurant “Jardin Public”.

Op dinsdag 21 maart 2017 hadden we Peter De Keyzer, oprichter van strategisch communicatiebureau Growth Inc, te gast. De spreker is tevens laureaat van de Prijs voor de Vrijheid van 2014 en werkte voorheen als hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis.

Peter De Keyzer is een veelgevraagd spreker en columnist, en auteur van het boek “Groei Maakt Gelukkig” waarin hij een warm pleidooi hield voor de vrijemarkteconomie en het liberale kapitalisme. De Keyzer staat bekend als vooruitgangsoptimist en daarover kwam hij bij Libera! ook een tafelspeech houden. De aanwezigen werden getrakteerd op een erudiete, onderhoudende speech. Ook de discussie nadien was gezellig en interessant.

Ongelijkheid is op zich helemaal geen probleem, aldus Peter De Keyzer. Het gebrek aan sociale mobiliteit is dat wel. Niet enkel Europa lijdt daaronder, maar zelfs in de VS komt de American Dream onder druk te staan. Meritocratie is ver zoek vandaag. De Keyzer sprak ook over de economische integratie van vreemdelingen. De oorzaak van de lage participatiegraad van vreemdelingen ligt eerder bij de hoge minimumlonen en de rigide ontslagprocedures, en niet bij vermeende discriminatie. Studies tonen aan dat die laatste zelfs helemaal niet bestaat bij bedrijven.

Peter De Keyzer brak ook een lans voor meer vrijhandel, legde minutieus uit waarom protectionisme altijd slecht is, en stond stil bij de sociale (en politieke) gevolgen van goedkope producten uit het buitenland. Als geheel neemt welvaart binnen samenleving toe, maar het kan niet ontkend worden dat er ook jobs verdwijnen en bedrijven moeten sluiten. Creatieve destructie is gezond voor een economie. Enkel in communistische planeconomieën is men zeker van zijn job.

De macht van het kapitaal is vandaag afgenomen. De schaalbaarheid van output is de nieuwe determinerende factor voor succes en rijkdom. Wie een product of dienst (bvb. apps, muziek, sport, …) kan aanbieden die wereldwijd verkocht kan worden, kan fenomenale winsten genereren, terwijl wie dat niet kan (bvb. horeca-personeel, lokale dienstverlening, …), genoegen zal moeten nemen met normale winsten. Ook mag niet vergeten worden dat de rijkdom de laatste 20 jaar gigantisch toegenomen is, zowel bij ons als elders. Het is niet omdat de welvaart elders met grotere stappen toegenomen is, dat wij armer zijn geworden. Enkel relatief is de kloof afgenomen.

Technologie zal ons leven comfortabeler maken. De relatie overheid-burger zal grondig doorheengeschud worden. Sociale programma’s komen meer en meer onder druk te staan, de overheid is niet langer bij machte om alles te blijven geven. Het is een kwestie van tijd vooraleer de overheden de boeken gaan neerleggen en de privé meer en meer zal overnemen. België heeft de crisis overwonnen door nog meer geld uit te geven. Bij een nieuwe crisis zal dit niet meer lukken. Innovatie en technologie maken overheid alsmaar minder relevant. Elon Musk zal het pleit winnen van Donald Trump.

[begin]