16 jan 2017

Franse politiek met barones Mia Doornaert

0 Reacties

Op woensdag 15 februari 2017 blies Libera! andermaal verzamelen in restaurant ‘Jardin Public’ in Berchem voor een interessante conviviale sprekersavond.

Deze maand mochten we barones Mia Doornaert, gewezen voorzitster van de journalistenvereniging van België en tot op vandaag als columniste verbonden aan De Standaard, verwelkomen. Als gerespecteerde rechtse stem in een toch eerder linkse perswereld kon zij zeker niet ontbreken in het Libera!-lijstje van gastsprekers. De avond voltrok zich in de gekende ongedwongen stijl en kon op een mooie opkomst rekenen.

Barones Doornaert stelde haar recente boek “Ontredderde Republiek” over de Franse pysche en politiek voor en hing haar tafelspeech daaraan op. Ze grasduinde door de rijke geschiedenis van Frankrijk, de oudste natie van Europa. Ze besprak hoe Frankrijk haar glorie en machtspositie langzaam aan verloor, en vervelde van “l’exception française” (wereldmacht op koloniaal, economisch, militair en taal-cultureel vlak) naar de slabakkende staat van vandaag.

Als volleerde conservatieve maakte barones Mia Doornaert de observatie dat de Franse Revolutie het bruuske einde inluidde van de speciale rol van Frankrijk in de wereld. De ontworteling en opsplitsing van Frankrijk (tussen de leken in de steden en de katholieken op het platteland, tussen de burger-republikeinen en de aanhangers van de oude monarchie, tussen de administratieve elite en het gewone volk) werden toen in gang gezet en zijn sindsdien enkel nog maar versterkt. Deze coupure in de Franse samenleving blijft tot op vandaag bestaan, er zijn “twee Frankrijken” binnen één staat. Barones Doornaert stond ook stil bij het centralisme en dirigisme in Frankrijk, en legde uit waarom liberalisme nooit een rol van betekenis gespeeld heeft in de Franse politiek.

In de rondetafeldiscussie achteraf werden nog tal van andere thema’s bediscussieerd, van de islamisering in Frankrijk (het gevolg van een lekenstaat die alle burgers als “citoyens” beschouwt en dus geen leidcultuur oplegt), over de opkomst van het Front National (het einde van de 5de Republiek nadert, een nieuw politiek systeem is nodig om Frankrijk bestuurbaar te houden) en de schandalen rond François Fillon (een vrij normale zaak in Frankrijk) tot de recente politieke geschiedenis (Nicolas Sarkozy had de kans om het land ten gronde te hervormen maar faalde door zijn eigen hyperactivisme). Het was een boeiende avond die gerust nog vele uren langer had mogen duren.

[begin]