18 jan 2017

Tafelgesprek met Montasser Alde’emeh

0 Comment

Elke maand organiseert Libera! in het Antwerpse restaurant “Jardin Public” een besloten diner met gastspreker.

Op woensdag 18 januari was Montasser Alde’emeh, politiek onderzoeker aan de Radboud-universiteit van Nijmegen, aan de beurt. De kennismaking met deze gekende jihadexpert was zeer aangenaam én interessant. De activiteit kon dan ook op een mooie opkomst rekenen.

De figuur Montasser Alde’emeh bewijst niet enkel dat er nog veel werk aan de winkel is op vlak van integratie van minderheden in onze samenleving, maar ook dat het kan.

Dhr. Alde’emeh is helemaal niet dogmatisch in zijn opvattingen en benadert het geloof zoals de meeste autochtone Vlamingen dat doen, als een cultureel iets dat een waardevolle invulling kan geven, maar ook perfect naast de Rede kan bestaan. Niet het geloof is het probleem, maar wel de verkeerde interpretatie daarvan en de mobilisatiekracht van die valse waarheden. Volgens Alde’meh biedt ook de Koran ruimte voor een rationele kijk op de wereld en een harmonieus samenleven tussen andersdenkenden. Als Allah inderdaad “de meest barmhartige” is, kan niets of niemand binnen de islam de barbaarse daden van IS rechtvaardigen. Net zoals de Bijbel en de Thora moeten ook verzen uit de Koran als parabels en symbolen begrepen worden, en niet noodzakelijk als ware feiten.

De avond was veel te kort om alle thema’s aan te raken, of ten volle de expertise van Alde’meh te benutten, maar vele hete hangijzers en acute problemen werden wel uitgebreid behandeld.

Van de buitenlandse financiering van moskeeën tot het gebrek aan wettelijk kader voor informanten. Van de aantrekkingskracht van IS en de foute reactie daarop door imams tot radicalisering in onze scholen en de goede en foute benadering van leerkrachten van dat probleem. Van de liberale geschiedenis van het oude Kalifaat en de invallen van de Mongolen die een einde maakten aan de tolerante/gematigde islam als leidreligie, tot hedendaagse wereldproblemen. Ook de recente controverses rond zijn deradicaliseringswerk kwamen aan bod.

Maar wat daar ook van zij, niets neemt weg dat Montasser Alde’emeh een moedig man is in alles wat hij onderneemt. Het was dan ook zonder twijfel een eer en een genoegen om met zo iemand een avond aan tafel te kunnen zitten.

[top]