19 sep 2016

Waarover men niet spreekt: diner met Wim Van Rooy

0 Comment

IMG_2814Op maandagavond 19 september 2016 was publicist Wim Van Rooy te gast bij Libera! in het vaste Antwerpse restaurant ‘Jardin Public’. Van Rooy maakte de laatste jaren furore als gevierd auteur van veelal islamkritische boeken.

Zijn laatste werk, in wezen zijn magnum opus, “Waarover Men Niet Spreekt”, werd geweerd door alle Vlaamse uitgeverijen en moest uiteindelijk in Nederland uitgegeven worden. De saga van dit verboden boek werd breed in de pers uitgesmeerd en leidde zelfs tot het ontslag van Karl Drabbe bij Pelckmans/Polis. De opkomst was andermaal mooi, de avond interessant en de stemming opperbest.

Wim Van Rooy is naast godsdienstwetenschapper ook belezen als filosoof. Zijn tafelrede ging dan ook niet alleen over de islam maar ook over de lafhartige houding van de niet-moslims in het Westen. Van Rooy legt de schuld daarvoor bij het post-modernisme. De Westerse mens heeft geen absolute waarheden meer. Wij werden aangeleerd om alles “in perspectief” te plaatsen en alles, ook onze eigen waarden en cultuur, te relativeren. Daarom is de Westerse mens zo zwak in het aanschijn van de oprukkende islam, omdat zij nog niet post-modernistisch denken, maar absolutistisch.

In zijn speech overliep Van Rooy ook de verschillen tussen de godsdiensten en deed hij, als vrijzinnige, een oproep om de christelijke grondstroom van Europa te behouden. Volgens de spreker was de islam incompatibel met onze manier van leven omdat de leer geen ruimte laat tot interpretatie of modernisering. Ook de apostasie, het mogen doden van afvalligen, is uniek aan de islam en belet interne ontwikkelingen. Van Rooy stond ook stil bij de kruistochten en de inquisitie, en haalde recente boeken aan waaruit zou blijken dat die veel minder gruwelijk waren dan algemeen aangenomen, en dat die op geen enkele wijze vergelijkbaar konden zijn met de huidige jihad.

Christendom heeft zijn Jezus en naastenliefde als breekpunt met het Oude Testament. Jodendom heeft haar Talmud die contradicties in Thora gebruikt om mensen kans te geven de leer te interpreteren. Mohammedanisme, de betere benaming van islam, heeft zoiets niet en is inherent fundamentalistisch door de centrale plaats van de profeet. Alles wat Mohammed ook deed, maakt deel uit van de wetten en gebruiken van de islam. Vandaar dat IS ook zoveel aanhangers heeft. Alle gruweldaden van IS werden eerder al gedaan door de profeet zelf en zijn dus in overeenstemming met islam.

Van Rooy besprak ook het verschil tussen de schuldsamenleving in het westen, en de rol van het cultureel marxisme daarin, en de schaamsamenleving in de islamwereld waarbij niemand ooit verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn daden en dat de normaalste zaak van de wereld vindt. Verder stond de spreker ook stil bij het boerkini-verbod. Het vestimentaire is niet belangrijk in deze. Het gaat om het tegengaan van het innemen van de publieke ruimte. Het gaat helemaal niet over kledijvoorschriften, maar over het planten van “vlaggen” in het straatbeeld in Europa.

[top]