29 jun 2016

Libera!-diner met Jean-Marie Dedecker

0 Comment

Foto DedeckerOp woensdag 29 juni 2016 ontving Libera! ere-senator Jean-Marie Dedecker op haar maandelijks diner in Antwerpen. De opkomst was mooi en de avond andermaal heel gezellig en interessant.

De LDD-voorzitter was een beetje met tegenzin naar Antwerpen gekomen, zei hij. In de eerste plaats omdat hij slechts als invaller diende op te draven, na het afzeggen van Koet Metsu en de vruchteloze pogingen van N-VA om een waardige vervanger te vinden. Maar ook omdat de rit van Oostende naar Antwerpen met elk bezoek aan Het Stad een grotere beproeving wordt. Bijna drie uur had hij erover gedaan. En dat is toch wel meer dan wat zijn psyche aankon. Aldus de altijd uitgesproken JMDD.

Een begenadigd spreker als Dedecker neemt deze twee overwegingen meteen mee in zijn betoog. Zijn LDD is niet meer of niet minder dan de wegbereider geweest van de N-VA. En het eclatante succes dat die partij nu al een aantal verkiezingen op rij boekt. Niet dat het de voormalige bondscoach judo erg steekt. Wat hem wel dwarszit, is de manier waarop de N-VA met dat succes omgaat. De partij zit al meer dan 10 jaar in de Vlaamse regering. En sinds twee jaar ook in de federale. En Dedecker merkt nog niet veel van de kracht van verandering. De files zijn enkel maar langer geworden, het overheidsbeslag daalt niet en ook de excessen van de “pamperpolitiek” tieren nog altijd welig.

Dedecker maakt zich zorgen, zorgen over de islam en de manier waarop de politiek correcte cenakels zelfs na Parijs en Brussel nog altijd het licht van de zon lijken te ontkennen. En het ogenschijnlijke stilzwijgen van de N-VA hieromtrent. Terloops gaf hij even mee dat hij niet gelooft in meer privaat wapenbezit als bescherming tegen het (moslim)terrorisme. En in militairen op straat. Dat heeft het trio van Ankara er ook niet van weerhouden om de luchthaven van Istanbul in een bloedbad te herschapen.

Dit doet wel niets af aan zijn besluit dat de politiek meer machteloosheid dan daadkracht vertoont. Burgers hebben meer en meer het gevoel dat er een politiek correcte en/of corrupte elite aan het bewind is die vooral goed is in zelfbediening en het vooruitschuiven van problemen. Het is volgens hem dan ook geen toeval dat een meerderheid van de Britten tegen de EU heeft gestemd.

Dedecker sloot af met een retrospectie van zijn eigen politieke leven. LDD blijft de beweging die zijn tijd ver vooruit was. Anno 2016 scoren de politieke concurrenten vlot punten met standpunten en inzichten waarvoor Dedecker een decennium geleden nog met pek en veren werd overladen.

Kan dit inzicht de brandstof zijn van een doorstart in 2019? Het antwoord was kort en bondig: “J’ai donné”. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Of die zal opstaan, is niet zeker. Wat wel vaststaat, is dat ze op de volle intellectuele, organisatorische en financiële steun kan rekenen van de Peetvader. Al worden de vergaderingen dan toch maar beter aan de kust belegd. Kwestie van flessenhalzen te vermijden en Johan Vande Lanotte goed in de gaten te kunnen blijven houden.

[top]