11 apr 2016

Paneldebat: Besparingen en monetair beleid

0 Reacties

Libera debat Paul De Grauwe Lex HooghuisOp maandagavond 11 april 2016 organiseerden Libera! en het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) in de Aula Zeger Van Hee in Leuven een paneldebat rond besparingen, hervormingen en monetair beleid.

Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert mocht de tweespraak in goede banen leiden. Het debat zelf voltrok zich tussen Prof. dr. Paul De Grauwe (London School of Economics, KULeuven) en Prof. dr. Lex Hoogduin (Universiteit Groningen, oud-directeur Nederlandse Centrale Bank) over het gevoerde (én het te voeren) besparings- en hervormingsbeleid in de Eurozone.

Tijdens de kredietcrisis werden banken met overheidsgeld rechtgehouden. In de aansluitende economische crisis liep het begrotingstekort op terwijl het BBP zakte. De schuld/BBP-ratio steeg hierdoor tot niveaus die een vertrouwenscrisis en schuldcrisis uitlokte. De gestegen rentes lieten op hun beurt de publieke financiën escaleren. De banken die de verliezen in het geval van een default niet zouden overleven, dreigden een tweede financiële crisis uit te lokken. De Europese lidstaten leenden, om dit te voorkomen, geld aan de probleemlanden in ruil voor besparingen en de ECB duwde de rentes steeds verder naar beneden. Heeft dit beleid gewerkt? Of hadden we de lidstaten en banken onbeperkt geld van de drukpers moeten geven of misschien zelfs over kop moeten laten gaan?

Het debat bood elk van de sprekers de kans hun zienswijze in een half uur uit de doeken te doen. Hoogduin zweert bij de Oostenrijkse School en laat diens opvattingen duidelijk doorschemeren in zijn analyses. De Grauwe zocht dan weer eerder aansluiting bij de neo-Keynesiaanse traditie. Beide legden eerst de basisideeën van hun economische doctrines uit en pasten die nadien toe op de financieel-economische crisis en het monetaire beleid. Nadien gingen ze hierover in debat en daarbij werden zware heen-en-weer verwijten en beschuldigingen zeker niet geschuwd. Ook in de Q&A met de zaal werden de onderlinge verschillen nog verder op scherp gesteld.

Lex Hoogduin bepleitte monetaire terughoudendheid, gekoppeld aan een stringent besparingsbeleid om zo de private economie zuurstof te geven en malinvesteringen (bursts na de bubble) te vermijden. Paul De Grauwe maakte dan weer onderscheid tussen “bruto” en “netto” staatsschuld en beargumenteerde dat overheidsinvesteringen even nuttig kunnen zijn dan private investeringen. Hierdoor kunnen investeringen in infrastructuur e.d. volgens hem gewoon buiten de begroting gehouden worden omdat daar (onmeetbare) opbrengsten tegenover zouden staan.

Het vermakelijke debat kon op heel wat interesse rekenen. Meer dan 100 studenten en sympathisanten van Libera! en LVSV waren aanwezig. Ook deze samenwerking met de liberale studenten was andermaal geslaagd.

[begin]