20 apr 2016

Gespreksavond met Lode Vereeck over tax-shift

0 Reacties

IMG_1859Op woensdagavond 20 april 2016 ontving Libera! op haar maandelijks diner in Antwerpen Open Vld-senator Lode Vereeck die de tax-shift mee uitdokterde en vorm wist te geven. Vereeck is oud-voorzitter en -fractieleider van LDD en jaar en dag lid van het Beschermcomité van Libera!. De avond kon op veel interesse rekenen, de opkomst was goed, en de lezing en discussie waren zeer interessant.

“De dubbele tax shift die de regering Michel heeft doorgevoerd, is met voorsprong de meest omvangrijke uit de geschiedenis. Jammer dat we er niet voldoende in slagen om die boodschap over te brengen”. Meten is weten. Wie is er beter geplaatst dan een professor Economie die tegelijk ook politicus is, om een appreciatie te maken van de belastingverschuiving die de huidige federale regering in twee tijden heeft doorgevoerd?

Lode Vereeck trakteerde de aanwezigen in Jardin Public op een heldere analyse van de fiscale en financiële morfologie van de NV België. In de eerste plaats door duidelijk te maken hoe groot de verschuiving van middelen is ten gevolge van de zesde staatshervorming. Zo ligt voor het eerst in de Belgische geschiedenis het totaal van de uitgaven van de gemeenschappen en gewesten hoger dan dat van de sociale zekerheid. Vervolgens maakte hij haarfijn duidelijk hoe omvangrijk de dubbele tax shift wel niet is die door de regering Michel is doorgevoerd. Zowel de verlaging van de werkgeversbijdragen als de verhoging van de koopkracht, spannen historisch de kroon.

Meer is natuurlijk altijd beter. Daarom liet Lode Vereeck ook zijn licht schijnen op een mogelijke fiscale hervorming. Hij legde de vinger op de wonde door te stellen dat met het huidige hoge en “gebetonneerde” uitgavenpatroon van onze overheden, het zeer moeilijk is om stabiele belastinginkomsten, zoals de personenbelasting, te vervangen door minder stabiele belastinginkomsten als een meerwaardenbelasting of andere vormen van vermogens(winst)belasting. Alvast één iemand in de Wetstraat die begrepen heeft dat de overheid (significant?) boven zijn stand leeft.

[begin]