23 feb 2016

Ongelijk maar fair: een avond met Marc De Vos

0 Reacties

IMG_0960Op maandagavond 22 februari 2016 organiseerde denktank Libera! opnieuw een sprekersdiner in Antwerpen. Ditmaal met Marc De Vos, professor arbeidsrecht aan de UGent en oprichter en directeur van het Itinera Institute, als gast.

Aanleiding voor de tafelrede was zijn recente boek “Ongelijk maar Fair” over de waandenkbeelden van Piketty, de geheime agenda van links-egalitairen en de echte socio-economische problemen in de samenleving.

Andermaal kon dit diner op een mooie opkomst rekenen en moest uitgeweken worden naar de Grote Zaal van ons vast restaurant Jardin Public in Berchem. De talrijke aanwezigen kregen een sterk onderbouwde, interessante uiteenzetting voorgeschoteld. De leuke powerpoint-slides en occasionele kwinkslagen van de spreker waren een aangename afwisseling tussen de anders bijwijlen wel zeer erge, en enge, situatieschetsen en analyses van De Vos.

Marc De Vos fileerde de statistieken van Piketty en andere gelijkheidsprofeten, maakte komaf met hun illusie dat vermogen en financiële erfenissen meer doorwogen in rijkdom dan eigen succes, en brak een lans voor een erkenning van de moderne globale vrijemarkteconomie als “menskapitalisme” (slechts 40% van super-rijken heeft geërfd, rest heeft fortuin zelf verdiend) waarbij menselijk vernuft de belangrijkste productiefactor geworden is. Ook legde hij haarfijn het verschil uit tussen staatskapitalisme (cronykapitalisme) en een echte competitieve vrijemarkteconomie.

[begin]