27 jan 2016

Diner met André Gantman

0 Reacties

IMG_0774Op woensdagavond 27 januari 2016 organiseerde Libera! in het vertrouwde decor van restaurant Jardin Public in Berchem (Antwerpen) een diner met gastspreker.

André Gantman, gewezen schepen en momenteel fractieleider van de N-VA in de Antwerpse Gemeenteraad, en voorzitter van de intercommunale Water-Link, nam ditmaal de tafelrede voor zijn rekening.

De talrijk opgedaagde leden en sympathisanten van Libera! kregen een aangename uiteenzetting voorgeschoteld over verschillende thema’s die (in)direct aansloten bij de politieke werkzaamheden en engagementen van Gantman. De spreker kon de aangehaalde problematieken niet enkel als actief gemeenteraadslid en vertrouweling van Bart De Wever benaderen, maar ook als gewezen schepen en hervormer van de stedelijke administratie in de jaren 1990, en als voorzitter van een nutsbedrijf dat concurrentieel in de markt staat. De vele anekdotes maakten de avond ook interessant en gezellig.

Onderwerpen die tijdens de avond aan bod kwamen, waren o.a. de relatie tussen de gemeenteraadsfractie en het schepencollege, de demografische evolutie van Antwerpen, de vluchtelingenproblematiek en terreurdreiging, de toekomstplannen van Water-Link, de denkoefening rond een eventuele volledige privatisering van de overblijvende staatsnutsbedrijven, en de toenemende verarming van stad én bevolking.

André Gantman besprak ook de recente commotie rond de stadsdichter, een instituut dat hij al drie jaar geleden afgeschaft wilde zien, en hield een pleidooi voor een echte “stadsgemeenschap” waarbij (met respect voor bepaalde basiswaarden en -normen) alle geloofs- en andere gemeenschappen met elkaar zouden kunnen interageren en samenleven. Iets dat vandaag in Antwerpen niet het geval zou zijn.

Volgens Gantman zijn steden ook de hoekstenen van een toekomstig staatsmodel. Hij bepleitte saneringen in het lokale overheidsapparaat, zowel op vlak van tewerkstelling als van aantal agentschappen en parastatale entiteiten. Hij legde uit welke verspillingen en corruptie hij allemaal tegengekomen was en hoe de behoudensgezindheid bij lokale politici (met allerhande mandaten, macht en zitpenningen) echte hervormingen moeilijk maakte.

[begin]