28 apr 2015

Annemie Turtelboom te gast bij Libera!

0 Comment

Annemie Turtelboom Antwerpen1Omdat Libera! van oordeel is dat het politieke debat niet enkel gevoerd moet worden in de parlementen en onder beroepspolitici en broodjournalisten, maar opengetrokken moet worden naar de burger, organiseerden we op dinsdagavond 28 april 2015 de eerste editie van onze maandelijkse sprekersdiners in Antwerpen.

Als eerste gastspreker mochten we Vlaams minister Annemie Turtelboom (Open Vld), bevoegd voor financiën, begroting en energiebeleid, verwelkomen in restaurant “In De Gloria” in de historische binnenstad. De speech van de vice-minister-president over een “Triple Tax Down” was interessant én amusant, en haar uitspraken konden op veel bijval rekenen van de aanwezigen. Ook in de Q&A-sessie na het diner toonde Annemie Turtelboom het achterste van haar tong en nam ze uitgebreid de tijd voor de tafelgasten.

Annemie Turtelboom Antwerpen2In haar tafelrede stond ze stil bij de drie bestuursniveau’s waar ze ervaring heeft en de belastinghervormingen die zich daar opdringen. Zo verwierp ze de idee van een federale tax-shift zonder globale vermindering van de belastingen. Op lokaal vlak moesten nutteloze en kostelijke belastingen en reguleringen er aan geloven. Op Vlaams niveau legde ze uit hoe de hervorming van de schenkings- en successierechten gebeurd is, en hoe de vermindering daarvan de economie zou stimuleren. Dit alles werd ook opgesmukt met talrijke weetjes en anekdotes.

De bedoeling van Libera! is om gastsprekers te blijven uitnodigen die op een luchtige manier een bepaald politiek of maatschappelijk relevant thema kunnen komen aankaarten. Deze diners moeten een forum zijn voor discussie en conviviale netwerking, en open staan voor personen van alle partijen. De volgende edities vinden plaats op woensdag 27 mei en woensdag 17 juni met respectievelijk oud-senator Hugo Coveliers (VLOTT) en Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA) als sprekers. Inschrijven kan via onze website.

[top]