30 nov 2011

Paneldebat: Vrije markt vs. staatskapitalisme

0 Reacties

Op 29 november 2011 organiseerde Libera! in samenwerking met het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) een paneldiscussie over vrijemarktkapitalisme versus staatskapitalisme. Het Chinese model vormde de basis voor de discussie.

Het avonddebat in de Grota Aula MTC van de K.U. Leuven werd in goede banen geleid door Libera!-secretaris Vincent De Roeck en kon op een mooie opkomst van vooral studenten rekenen.

Sprekers van dienst:

Dr. Boudewijn Bouckaert
Professor Rechtseconomie
Universiteit Gent
Voorzitter Libera!

 

Dr. Marc De Vos
Professor Arbeidsrecht
Universiteit Gent
Directeur Itinera Institute

 

Dr. Sylvain Plasschaert
Professor Ontwikkelingseconomie
K.U. Leuven
Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel

 

Peter Waumans
Advocaat in Hongkong en Shenzhen
Docent Vlerick Management School
Gastdocent Universiteit Shanghai en Shenzhen

 

Probleemstelling:

Iedereen spreekt over het Chinese economische succesverhaal. Bijvoorbeeld recentelijk nog met de handelsmissie van prins Philippe. De vraag is echter of er geen barsten verschijnen in de mooie façade en of deze grote economische groei van China uiteindelijk geen bedreiging vormt voor het Westen.

Het centrale thema van de debatavond vormt de vraag of en in welke mate de huidige ontwikkelingen binnen China een bedreiging voor ons (‘het Westen’) vormen. Dit vormt de rode leidraad doorheen de vier onderstaande vragen.

1. Hoe zit het nu met de economische groei in China? Is er wel degelijk een economische groei, gelet op de berichten over bubbels (citaat van een Chinees topeconoom die stelde dat de deelstaten van China grote Griekenlanden zijn), met alle sociale onlusten van dien. Indien zo, vormt dit een bedreiging voor de westerse economieën? Is de economische groei in China evenwichtig of teveel op investeringen in infrastructuur gericht en te weinig op eigen consumptie?

2. Speelt China het economisch spel eerlijk? Worden Chinese staatsbedrijven ingeschakeld in een staatspolitiek van machtsverwerving? Krijgen zij veel extra ondersteuning vanuit de overheid (waarbij zelfs Chinese private bedrijven uit de markt geduwd worden)? Vormt dit een bedreiging voor de marktpositie van westerse bedrijven? Wat met de eis van China dat westerse investeerders steeds joint ventures met Chinezen moeten aangaan om in China toegelaten te worden?

3. Vanuit geostrategisch oogpunt bekeken, vormt de groei van het staatskapitalisme in China een bedreiging voor de westerse democratieën die steunen op het vrije markt kapitalisme? Dreigt dit onze westerse waarden van individuele rechten en vrijheden onderuit te halen? Wat met de steun van China aan vijandige regimes zoals die in Venezuela en Iran? Wat ook met de Chinese activiteiten in zwart Afrika en hun claims op de grondstoffen daar? Wat met de verwoede pogingen van China om mensen de ruimte in te sturen, hun leger uit te breiden, een Blue Water Navy te ontwikkelen en eigen vliegtuigen te bouwen?

4. Wat met de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in China? Zijn de rechtbanken en het justitieel vervolgingsapparaat onafhankelijk genoeg om deze vrijwaring van IER te verzekeren? Riskeren westerse bedrijven een gelegaliseerde diefstal van hun IER? Wat met TRIPS? Brengt ACTA soelaas?

[begin]