27 feb 2014

Lunchcauserie: Subsidistan in Vlaanderen

0 Reacties

Subsidistan in VlaanderenOp donderdag 27 februari 2014 stelde Libera! in het restaurant “De Daktuin” van het Vlaams Parlement voor een groep beleidsmedewerkers, opiniemakers en parlementsleden haar meest recente studie voor.

In deze beleidspaper analyseert onderzoeker Brecht Van Zwam de bestaande subsidiesytemen in Vlaanderen en geeft hij een eerste aanzet tot kostenberekening van de bestaande steun- en subsidiekanalen.

Uit de studie blijkt onder meer dat niet alle ministers en administraties open willen communiceren over de subsidies. De auteur past verder ook rechtseconomische ideeën toe op deze materie en breekt een lans om het systeem te vereenvoudigen en drastisch transparanter te maken.

De studie kan via deze link integraal nagelezen worden.
Een beknopte samenvatting van deze beleidspaper vindt u hier.

[begin]