25 jun 2013

Prijs voor de Vrijheid 2013: Frank van Dun

0 Comment

Prijs voor de Vrijheid 2013Op dinsdag 25 juni werd de Prijs voor de Vrijheid van 2013 toegekend aan de Vlaamse rechtsfilosoof Frank Van Dun, lid van de academische raad van denktank Libera! en professor emeritus van de universiteiten van Gent en Maastricht. De uitreiking vond plaats in de Grote Aula van de Universiteit Gent en de aansluitende feestdis in Club Het Pand. De laudatio werd uitgesproken door Prof. dr. Paul Cliteur, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. De laureaat verzorgde de avond zelf ook de traditionele ‘Gustave de Molinari’-lezing. Prof. dr. Boudewijn Bouckaert, Vlaams Parlementslid en voorzitter van Libera!, sloot de avond af met een tafelrede.

Frank-Van-DunDe Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! waardeert met deze toekenning aan Frank Van Dun zijn heldere en consistente analyses van recht en wetgeving vanuit een libertarische invalshoek. Frank Van Dun heeft steeds een samenleving verdedigd die gebaseerd is op respect voor de natuurlijke rechten en vrijheden van mensen, en tegen veel onbegrip in gepleit voor een samenleving van natuurlijke personen met haar eigen natuurlijke rechtsorde van vrijheid onder gelijken. Hij wees voortdurend op de gevaren van het monopoliseren van het rechtssysteem door de overheid, wat het rechtssysteem partijdig en beïnvloedbaar maakt en bijgevolg tot onrecht kan leiden.

Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert leidde de sprekers in.

Paul Cliteur nam de laudatio voor zijn rekening.

Frank van Dun nam de prijs in ontvangst met de traditionele Gustave de Molinari-lezing.
De uitgeschreven versie van zijn lezing kan u hier terugvinden.

De Prijs voor de Vrijheid is een jaarlijkse politieke erkenning die sinds 2010 wordt uitgereikt door de denktank Libera!. In 2012 werd deze toegekend aan Trends-hoofdredacteur Johan Van Overtveldt met een laudatio van prof. dr. Frank Smets, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, in 2011 aan de Britse publicist Theodore Dalrymple met een laudatio van N-VA-voorzitter Bart De Wever, en in 2010 aan voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein met laudatio’s van Europees parlementslid Derk Jan Eppink en voormalig Vlaams minister en Vlaams parlementslid Patricia Ceysens. Van 2003 tot 2009 werd de prijs jaarlijks door Nova Civitas uitgereikt.

De brochure met alle details van het evenement vindt u hier.
Meer informatie over de Prijs voor de Vrijheid vindt u hier.
Het officiële persbericht kan via deze link gedownload worden.

[top]