04 jun 2012

Prijs voor de Vrijheid 2012: Johan Van Overtveldt

0 Comment

Op maandag 4 juni 2012 reikte de Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! in Brussel haar jaarlijkse Prijs voor de Vrijheid uit. Plaats van het gebeuren dit jaar was het auditorium “De Schelp” en het panoramisch restaurant “De Daktuin” van het Vlaams Parlement.

Dit jaar ging de prijs naar Johan Van Overtveldt, de hoofdredacteur van zowel Trends als Knack, die de avond zelf ook de traditionele Gustave de Molinarilezing hield. Het laudatio werd gegeven door Professor Frank Smets van de K.U. Leuven die tevens directeur-generaal voor onderzoek is bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

De beknopte bio’s van alle sprekers van de avond kan u hier bekijken.

Trends- en Knack-hoofdredacteur Johan Van Overtveldt, voorheen directeur van de denktank Metena en later algemeen directeur van het ondernemersplatform VKW, behaalde een MBA en is doctor in de economische wetenschappen (UFSIA). Tevens is hij auteur van verschillende boeken, waaronder zijn recente “Het Einde van de Euro” (Acco Uitgeverij, 2011).

Met deze toekenning wilde Libera! als klassiek-liberale denktank haar waardering uitdrukken voor de heldere en consistente economische analyses van de Europese financieel-economische crisis vanwege de laureaat. Ook volgens Libera! zijn de remedies die door de heer van Overtveldt worden vooropgesteld, zoals budgettaire orthodoxie, de inkrimping van het staatsapparaat en een monetaire stabiliteit vanuit de centrale bank, de enige weg naar het behoud van een vrije en welvarende samenleving in Europa.

Het persbericht van de Prijs voor de Vrijheid kan u hier nalezen.

Meer dan 120 geïnteresseerden vonden hun weg naar de ceremonie en maakten dit evenement tot een succes. Een 70tal van hen schoven nadien ook aan het diner aan waar Professor Lode Vereeck nog een bevlogen tafelrede gaf over inflatie en de toekomst van Vlaanderen. Het evenement kreeg aandacht in Knack en Trends en ook op enkele websites en blogs werd hierover bericht.

De avond zelf stelde Harold Polis van uitgeverij De Bezige Bij in voorpublicatie ook nog het allernieuwste boek “Red de Vrije Markt: de Terugkeer van Milton Friedman” van Johan Van Overtveldt voor en was er een signeersessie.

Een korte voorstelling van zijn nieuwste boek “Red de Vrije Markt” vindt u hier. Een overzicht van alle andere boeken van Johan Van Overtveldt kan u dan weer hier terugvinden.

Alle details van deze avond vindt u nogmaals gebundeld terug in onze digitale uitnodiging. Meer informatie over het concept van de Prijs voor de Vrijheid en haar historiek vindt u op deze webpagina.

Een uitgebreide fotoreportage van het evenement vindt u op de Facebook-pagina van Libera!. Met dank aan Peggy Bauwens. Ook op onze YouTube-pagina kunnen alle video-opnames blijvend bekeken worden.

De uitgeschreven tekst van deze lezing kan u hier integraal nalezen. De PDF kan u dan weer hier downloaden.

De uitgeschreven tekst van deze lezing kan u hier integraal nalezen. De PDF kan u dan weer hier downloaden.

De uitgeschreven tekst van deze lezing kan u hier integraal nalezen. De PDF kan u dan weer hier downloaden. Een licht herwerkte versie van deze lezing kan u in Knack integraal herlezen. Een PDF daarvan kan u hier vinden.

[top]