24 apr 2012

Lunchcauserie: Rechter Douglas Ginsburg

0 Reacties

Op 23 april 2012 ontving Libera! in de Daktuin van het Vlaams Parlement de erudiete Amerikaanse rechter Douglas Ginsburg voor een lunch en een amicale gedachtenwissel met een twintigtal geïnteresseerde parlementsleden, academici, advocaten en denktankmedewerkers.

Het thema van de middag was “behavioural economics” en de “nudging”-effecten van bepaalde regelgeving, en de mate waarin rechtseconomie vandaag betrokken wordt in het rechtsproces in de Verenigde Staten.

Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert schreef naar aanleiding van deze conferentie een uitgebreid verslag waarin hij dieper ingaat op de door rechter Ginsburg geschetste problematiek. U vindt zijn artikel hier.

Rechter Ginsburg, die ook als professor verbonden is aan de New York University, was in ons land om voor de Europese Commissie te komen getuigen over concurrentierecht. Rechter Ginsburg bezocht verder ook het Vlaams en Federaal Parlement, en had een ontmoeting met Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Deze besloten middagactiviteit in aanwezigheid van o.a. Patricia Ceysens, ondervoorzitter van Open Vld, Edith Van den Broeck, oud-voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie, en Marc Bossuyt, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, maakt deel uit van een reeks soortgelijke “sub rosa” lunchcauserieën van Libera! in Brussel.

Douglas H. Ginsburg studeerde aan de Cornell University en de University of Chicago. Hij is lid van de Mont Pélérin Society. Tijdens zijn academische loopbaan had hij leerstoelen en gastprofessorschappen aan Harvard, George Mason University, University College London, Columbia, de University of Chicago en de NYU.

Onder Ronald Reagan was hij “regulatory czar” en assistent-minister van justitie. Verder was hij ook even ondernemer en assistent van Opperrechter Thurgood Marshall. In 1987 werd Ginsburg door Ronald Reagan voorgedragen voor het Hooggerechtshof maar de Senaat weigerde zijn benoeming te bekrachtigen. Sinds 1986 is hij als rechter verbonden aan het Hof van Beroep van het District of Columbia in Washington D.C.

[begin]